Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Holl hyfforddiant eraill Ysgrifennu Adroddiadau a Chadw Cofnodion Effeithiol dros ZOOM

Ysgrifennu Adroddiadau a Chadw Cofnodion Effeithiol dros ZOOM


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ymarferwyr, rheolwyr a staff cymorth yn y Gwasanaethau Plant ac Oedolion sy'n cofnodion ac adrodd gwybodaeth.
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
12 Ionawr 2021 & 14 Ionawr 2021 2pm tan 4.30pm Zoom Ruth Ingram Gwasanaethau Targed – Busnes a Thrawsnewid, Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy’n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbytai, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grŵp Targed - Ymarferwyr, rheolwyr a staff cymorth mewn Gwasanaethau Plant ac Oedolion sy’n cofnodi ac adrodd gwybodaeth


Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Sicrhau yr atebir y gofynion dan rannau 3, 4 a 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
  • Cofnodi achosion.
  • Ysgrifennu’n glir
  • Defnyddio’r iaith briodol
  • Cofnodi ffeithiau a barn
  • Cofnodi dymuniadau a theimladau unigolion
  • Pwrpas a defnydd cronoleg

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy