Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Modiwl Ar-lein Cyflwyniad i Drawma ac Ymlyniad


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Mae deall anghenion plant a phobl ifanc sydd wedi profi trawma cynnar yn hanfodol i’w llwyddiant. Heb y wybodaeth hon, mae nifer o blant yn ei chael yn anodd setlo, teimlo’n ddigon diogel i allu cymryd risgiau ac i ymddiried yn y bobl o’u cwmpas ddigon i allu cyflawni a datblygu’n dda.

Weithiau mae angen i ni gymryd cam yn ôl a myfyrio ar brofiadau cynnar ein plentyn a pha effaith allai hynny ei chael nawr ar eu hymddygiad ym mhob sefyllfa – yn yr ysgol neu gartref.

Mae fideos ac adnoddau ar gael trwy’r cwrs ar-lein hwn a fydd yn rhoi hanfodion Theori Ymlyniad i chi a strategaethau i helpu a chefnogi’r plant a’r bobl ifanc rydych chi’n gofalu amdanynt. Os ydych wedi mynychu hyfforddiant ar ymlyniad a thrawma o’r blaen, defnyddiwch yr adnodd hwn fel adnodd gloywi.

Mae’r adnodd hwn a gynhyrchwyd gan Braveheart Training yn cymryd tua 2-3 awr i’w gwblhau.

I gael manylion mewngofnodi, cysylltwch â sc.training@conwy.gov.uk

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd, cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd i unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content