Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Mind of My Own - STAFF Y CYNGOR


Summary (optional)
Mind Of My Own apps makes evidencing the views of children and young people easier, quicker, and fun!
start content

Os ydych chi’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol plant yng Nghonwy, canfyddwch sut i gymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi er mwyn gallu ychwanegu apiau Mind of My Own at eich pecyn gwaith.

Dyma gyflwyniad fideo byr iawn i apiau Mind Of My Own:

Beth yw Mind of My Own?

Mae Mind Of My Own yn creu apiau sy’n ei gwneud hi’n haws i blant a phobl ifanc fynegi eu barn ac i weithwyr ddangos tystiolaeth o'r farn honno. Mae dros 100 o sefydliadau eisoes yn defnyddio apiau Mind Of My Own yn llwyddiannus i ddangos tystiolaeth o farn y bobl ifanc sy'n defnyddio eu gwasanaethau.

Mae yna ddwy nodwedd – ap “One” ac “Express”.  Mae ap One yn helpu pobl ifanc i gyfleu eu barn mewn ffordd sy’n gweddu iddyn nhw. Mae pobl ifanc yn creu eu cyfrif eu hunain ar yr ap One, y gellir ei ddefnyddio ar unrhyw ddyfais. Mae Express yn ap hygyrch i blant iau a phlant ag anghenion ychwanegol fynegi eu barn. Dim ond drwy gyfrif gweithiwr y gellir defnyddio ap Express.


Sut i ddefnyddio Mind of My Own?

Bydd Mind of my Own yn eich helpu yn eich gwaith gyda phobl ifanc mewn sawl ffordd!

  • Ymweliad ar y gweill? Gofynnwch i’r person ifanc gwblhau’r senario “Mae fy ngweithiwr yn ymweld” ymlaen llaw.
  • Dod i adnabod unigolyn ifanc newydd? Gofynnwch iddyn nhw gwblhau datganiad “Dyma fi” neu ddatganiad “Lles”.
  • Paratowch ymlaen llaw ar gyfer adolygiad plant sy'n derbyn gofal neu gynhadledd amddiffyn plant, er mwyn sicrhau bod barn y plentyn yn cael ei chlywed.
  • Gall pobl ifanc rannu eu newyddion da gyda chi.

Beth mae pobl ifanc yn ei ddweud am Mind Of My Own?

“Mae siarad yn y ffordd yma gymaint haws i mi – mae’n chwyldroadol.”
Cara, 16, plentyn mewn angen

“Fe wnaeth i mi feddwl drosof fy hun. Ap da iawn ac yn hawdd iawn ei ddefnyddio.”
Becky, 15, mewn gofal


Sesiynau Hyfforddi


Os ydych chi'n newydd i Gonwy, neu os hoffech chi gael sesiwn gloywi, mae yna sesiynau hyfforddi misol ar gael i'ch helpu chi i ddefnyddio Mind of my Own.
DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
22/06/2022 9:50am cyrraedd 
10.00am - 12.00pm
 TEAMS   Amherthnasol STAFF Y CYNGOR
21/07/2022 9:50am cyrraedd 
10.00am - 12.00pm
 TEAMS   Amherthnasol STAFF Y CYNGOR
29/09/2022 9:50am cyrraedd 
10.00am - 12.00pm
 TEAMS   Amherthnasol STAFF Y CYNGOR
27/10/2022 9:50am cyrraedd 
10.00am - 12.00pm
 TEAMS   Amherthnasol STAFF Y CYNGOR
01/12/2022 9:50am cyrraedd 
10.00am - 12.00pm
 TEAMS  Amherthnasol STAFF Y CYNGOR
26/01/2023 9:50am cyrraedd 
10.00am - 12.00pm
 TEAMS  Amherthnasol  STAFF Y CYNGOR
22/02/2023 9:50am cyrraedd 
10.00am - 12.00pm
 TEAMS   Amherthnasol STAFF Y CYNGOR
23/03/2023 9:50am cyrraedd 
10.00am - 12.00pm
 TEAMS   Amherthnasol STAFF Y CYNGOR

 Ble alla' i gael mwy o wybodaeth?

I gael mwy o wybodaeth am apiau Mind Of My Own, ewch i www.mindofmyown.org.uk.

Darllenwch y Safonau Ymarfer sy’n cefnogi defnydd Mind Of My Own, ac yn amlinellu’r hyn a ddisgwylir gan weithwyr a gofalwyr ar draws yr Awdurdod.


Dolenni allweddol

Dyma’r prif ddolenni y byddwch eu hangen i ddefnyddio Mind of my Own.
Awgrym: Crëwch eich nod tudalen eich hun, neu lwybr byr ar eich bwrdd gwaith i'ch tudalen Cyfrif Gweithiwr!

Cyfrifon Gweithwyr

Dyma lle gallwch chi ymarfer gyda’ch “Proffil Prawf”, a gallwch osod proffiliau ar gyfer eich pobl ifanc.
https://workers-demo.mindofmyown.org.uk/

Ap One

Dyma brif ap One. Gall pobl ifanc greu eu cyfrifon eu hunain.
https://one.mindofmyown.org.uk

Express

Ap Express, ar gyfer plant iau a phlant gydag anghenion dysgu ychwanegol.
https://express.mindofmyown.org.uk

Porth Gwasanaeth

Dyma lle mae staff cymorth busnes yn rheoli’r holl wybodaeth sy’n dod i mewn, ac yn anfon datganiadau   ymlaen at y gweithwyr cywir.

end content