Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Mwy na Geiriau


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
27 Mai 2022 10:00am - 12:00pm Zoom Glenys Hughes Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob aelod o staff sydd angen meithrin gwell dealltwriaeth o'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol a gwybod sut i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
16 Mehefin 2022 10:00am - 12:00pm Zoom Glenys Hughes Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob aelod o staff sydd angen meithrin gwell dealltwriaeth o'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol a gwybod sut i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
06 Gorffennaf 2022 2:00pm - 4:00pm Zoom Glenys Hughes Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob aelod o staff sydd angen meithrin gwell dealltwriaeth o'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol a gwybod sut i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
5 Awst 2022 10:00am - 12:00pm Zoom Glenys Hughes Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob aelod o staff sydd angen meithrin gwell dealltwriaeth o'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol a gwybod sut i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
20 Medi 2022 10:00am - 12:00pm Zoom Glenys Hughes Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob aelod o staff sydd angen meithrin gwell dealltwriaeth o'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol a gwybod sut i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
12 Hydref 2022 2:00pm - 4:00pm Zoom Glenys Hughes Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob aelod o staff sydd angen meithrin gwell dealltwriaeth o'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol a gwybod sut i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
09 Tachwedd 2022 2:00pm - 4:00pm Zoom Glenys Hughes Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob aelod o staff sydd angen meithrin gwell dealltwriaeth o'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol a gwybod sut i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
09 Rhagfyr 2022 10:00am - 12:00pm Zoom Glenys Hughes Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob aelod o staff sydd angen meithrin gwell dealltwriaeth o'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol a gwybod sut i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
31 Ionawr 2022 2:00pm - 4:00pm Zoom Glenys Hughes Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob aelod o staff sydd angen meithrin gwell dealltwriaeth o'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol a gwybod sut i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
24 Chwefror 2022  10:00am - 12:00pm Zoom Glenys Hughes Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob aelod o staff sydd angen meithrin gwell dealltwriaeth o'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol a gwybod sut i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
09 Mawrth 2022 10:00am - 12:00pm Zoom Glenys Hughes Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob aelod o staff sydd angen meithrin gwell dealltwriaeth o'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol a gwybod sut i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.


Cynnwys y Cwrs:

 • Cyflwyniad i ‘Mwy na Geiriau - More than just words’
 • Fframwaith ar gyfer gwasanaethau Cymraeg ym maes iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol.
 • Polisi Cyhoeddus a Deddfwriaeth - Safonau'r Iaith Gymraeg a’r hyn y maent yn ei olygu i'n sefydliadau
 • Angen Iaith a’r cynnig gweithredol – Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
 • Profiadau defnyddwyr gwasanaethau.
 • Arwain a Gweithredu Newid.
 • Iaith ac iechyd meddwl.
 • Iaith, diwylliant a dementia.
 • Cyfnewid arferion da.


Nodau ac amcanion y cwrs:

Nod yr hyfforddiant yw nodi pwysigrwydd fframwaith strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg mewn Gofal Cymdeithasol mewn perthynas â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant:   

 • Pam bod angen i chi ddatblygu’r gwasanaethau sydd ar gael i ddefnyddwyr gwasanaeth cyfrwng Cymraeg
 • Beth sydd angen i chi ei wybod am y fframwaith strategol olynol a sut allwch chi sicrhau eich bod chi'n cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg
 • Sut allwch chi gynllunio gwasanaethau gyda’r bwriad o weithredu egwyddorion y Cynnig Gweithredol
 • Datblygu’r pethau yr ydym ni eisoes yn eu gwneud yn dda. 

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch ag ymuno ag unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content