Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Holl hyfforddiant eraill OnePlusOne – Lleihau Gwrthdaro rhwng Rhieni yng Nghymru – sesiwn gwybodaeth i Ymarferwyr

OnePlusOne – Lleihau Gwrthdaro rhwng Rhieni yng Nghymru – sesiwn gwybodaeth i Ymarferwyr


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod rhaglenni OnePlusOne yw targedu cefnogaeth yn benodol ar gyfer lleihau gwrthdaro rhwng rhieni a hyrwyddo perthnasau da.

O ganlyniad i Covid-19 mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i dalu am drwydded i ddarparu tri o ymyriadau OnePlusOne i rieni, a bwriedir i hyn alluogi’r rhai hynny sy’n gweithio â rhieni i ddatblygu eu sgiliau ac ehangu eu gwybodaeth ac arbenigedd er mwyn cefnogi teuluoedd.

Mae’r adnoddau digidol y mae OnePlusOne yn eu darparu drwy’r rhaglen hon wedi’u llunio i helpu rhieni i fyfyrio ynghylch gwrthdaro yn eu perthynas â phartneriaid presennol neu gyn-bartneriaid, ac effaith y gwrthdaro hwnnw ar eu plant. Defnyddir fideos ac animeiddiadau i esbonio technegau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer hyrwyddo newid mewn ymddygiad.  

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
30 Mehefin 2021 9.30am – 12.00pm ZOOM Nadine Roberts a Liz Harrison Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anabledd, Cymorth ac Ymyrraeth i Deuluoedd, Plant sy’n Derbyn Gofal, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.

Grŵp Targed – ymarferwyr sy’n gweithio â theuluoedd sydd efallai’n mynd drwy wrthdaro.
13 Gorffennaf 10am – 12:30pm  ZOOM Nadine Roberts a Liz Harrison Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anabledd, Cymorth ac Ymyrraeth i Deuluoedd, Plant sy’n Derbyn Gofal, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.

Grŵp Targed – ymarferwyr sy’n gweithio â theuluoedd sydd efallai’n mynd drwy wrthdaro.


Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Fi, Ti a’r baban hefyd
  • Cael Pethau’n Iawn i Blant
  • Dadlau’n Well

Yn y sesiwn hwn fe gewch fraslun o’r adnoddau sydd ar gael i gefnogi teuluoedd wrth leihau gwrthdaro, a chyngor ar sut i’w defnyddio.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content