Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gofal Personol (Cyflwyniad wedi'i Recordio)


Summary (optional)
start content

Mae’r Tîm Dysgu a Datblygu'r Gweithlu wedi bod yn gweithio gyda Tim Dallinger o Social Care Consultants i gyflwyno ffordd newydd o gynnig hyfforddiant i ddysgwyr – yr hyn y gallwn ni ei gynnig yw Cyflwyniad wedi’i Recordio gyda sylwebaeth dan arweiniad gan Tim, ar destun Gofal Personol.

Gall y dysgwr wylio’r sesiwn 45 munud o hyd, pan fydd yn gyfleus iddyn nhw.

Cynghorir chi i wisgo clustffonau er mwyn cyflawni profiad gwylio gwell.


Mae’r sesiwn yn trafod y canlynol:

  • Diffiniadau Gofal Personol
  • Dyletswyddau Cyflogwyr a Gweithwyr
  • Argymhellion gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)
  • Rheoli Ymataliaeth
  • Iechyd y Geg
  • Cael Bath a Chawod
  • Golchi Gwallt
  • Cefnogi pobl i wisgo
end content