Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Atal a Rheoli Heintiau yn y Cartref Gofal


Summary (optional)
start content

Nodau ac amcanion y cwrs:

Mae Atal a Rheoli Heintiau yn hanfodol ar gyfer lles y bobl yr ydym yn eu cefnogi ac yn gofalu amdanynt. Mae arferion atal a rheoli heintiau da yn hanfodol ar eich cyfer chi, Defnyddwyr Gwasanaeth, staff a Rheolwyr.

Mae'r cwrs Cartref Gofal hwn yn darparu cefnogaeth sylweddol i sicrhau eich bod yn deall ac yn cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, ynghyd â gwella'ch sgiliau a'ch gwybodaeth yn y maes hwn yn sylweddol.

Mae'r DVD yn cyfeirio at Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (Lloegr) - Darllenwch ddeddfwriaeth Cymru social-services-and-well-being-wales-act-2014-the-essentials.pdf (gov.wales), hefyd gwneir cyfeiriad at Reoliadau Hylendid Bwyd (Lloegr) 2016 - dilynwch y ddolen i’r Safonau Hylendid bwyd yn lle https://www.food.gov.uk/cy/food-safety

Manylion y cwrs:

Hyd y cwrs: 50 munud gan gynnwys Cwis Asesu

  1. Gwyliwch bob pennod fideo. Bydd angen i chi ateb y cwestiynau o fewn pennod yn gywir, yna cyflwyno'ch atebion ar ddiwedd y bennod i'w cwblhau.
  2. Ar ôl i chi gwblhau'r holl benodau sydd ar gael, byddwch chi'n gallu cymryd y Cwis Asesu a chwblhau'r ffurflen Adborth.
  3. Gellir anfon Ardystiad Cwblhau PDF yn dangos enw, dyddiad cyflwyno a marc pasio’r Dysgwr at Reolwyr ar gais i sc.training@conwy.gov.uk

Gall cwblhau'r cwrs gyfrif tuag at dystiolaeth sydd ei hangen ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer gofynion ailgofrestru a chyfrannu at y wybodaeth sylfaenol ar gyfer Fframwaith Anwytho Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a FfCCh.

end content