Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Egwyddorion Gofal sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn


Summary (optional)
start content

Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i'r gwerthoedd sy'n sail i Ofal sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn mewn Cartrefi Gofal.

Mae'r cwrs hwn yn bwriadu datblygu eich dealltwriaeth o sut y dylid adlewyrchu Egwyddorion Gofal yn eu harferion o ddydd i ddydd, drwy archwilio gwerthoedd Hunaniaeth, Hawliau, Dewis, Preifatrwydd, Annibyniaeth, Urddas, Parch a Phartneriaeth.

Mae’r pynciau a gwmpesir yn cynnwys:

 • Y 6C
 • Meithrin Perthnasau
 • Lles
 • Gwerthoedd sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn
 • Hunaniaeth
 • Hawliau
 • Dewis
 • Preifatrwydd
 • Annibyniaeth
 • Urddas
 • Parch
 • Partneriaeth
 • Cynlluniau Gofal

Manylion y cwrs:

Hyd y cwrs: 1 awr gan gynnwys Cwis Asesu

 1. Gwyliwch bob pennod fideo. Bydd angen i chi ateb y cwestiynau o fewn pennod yn gywir, yna cyflwyno'ch atebion ar ddiwedd y bennod i'w cwblhau.
 2. Ar ôl i chi gwblhau'r holl benodau sydd ar gael, byddwch chi'n gallu cymryd y Cwis Asesu a chwblhau'r ffurflen Adborth.
 3. Gellir anfon Ardystiad Cwblhau PDF yn dangos enw, dyddiad cyflwyno a marc pasio’r Dysgwr at Reolwyr ar gais i sc.training@conwy.gov.uk
Gall cwblhau'r cwrs gyfrif tuag at dystiolaeth sydd ei hangen ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer gofynion ailgofrestru a chyfrannu at y wybodaeth sylfaenol ar gyfer Fframwaith Anwytho Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a FfCCh.
end content