Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gofal Cartref 2: Rôl y Gofalwr yn y Cartref


Summary (optional)
Gofal Cartref 2: Rôl y Gofalwr yn y Cartref
start content

Nodau ac amcanion y cwrs:

Wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer y rhai sy'n darparu gofal mewn lleoliadau Gofal Cartref, bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i'r mathau o dasgau y gallai fod disgwyl i chi eu cyflawni a'r ystod o unigolion y gallech ddod i gysylltiad â nhw.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn ystyried pwysigrwydd gweithio o fewn ffiniau proffesiynol a pham ei bod yn angenrheidiol deall a dilyn polisïau a gweithdrefnau. Yn ogystal, mae'n mynd ymlaen i edrych ar yr hawliau sydd gan unigolion i gymryd risgiau yn eu bywydau, a sut y gall yr asesiad risg gynorthwyo i'w hamddiffyn rhag niwed. Mae hefyd yn ystyried ystyr cyfle cyfartal ac amrywiaeth.

Manylion y cwrs:

Hyd y cwrs: 1 awr gan gynnwys Cwis Asesu

  1. Gwyliwch bob pennod fideo. Bydd angen i chi ateb y cwestiynau o fewn pennod yn gywir, yna cyflwyno'ch atebion ar ddiwedd y bennod i'w cwblhau.
  2. Ar ôl i chi gwblhau'r holl benodau sydd ar gael, byddwch chi'n gallu cymryd y Cwis Asesu a chwblhau'r ffurflen Adborth.
  3. Gellir anfon Ardystiad Cwblhau PDF yn dangos enw, dyddiad cyflwyno a marc pasio’r Dysgwr at Reolwyr ar gais i sc.training@conwy.gov.uk

Gall cwblhau'r cwrs gyfrif tuag at dystiolaeth sydd ei hangen ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer gofynion ailgofrestru a chyfrannu at y wybodaeth sylfaenol ar gyfer Fframwaith Anwytho Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a FfCCh.

end content