Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus (DAPP)


Summary (optional)
start slider

end slider
start grid

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi penderfynu gohirio eu tair rhaglen CPEL uwch h.y. Ymarferydd Profiadol, Uwch Ymarferydd a Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol. Maen nhw ar hyn o bryd yn cynnal proses ymgynghori i benderfynu sut i symud ymlaen a beth fydd y fframwaith sefydledig ar gyfer y dyfodol.


start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid