Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Assessing & Supervising Student SW (Practice Educator Module)


Summary (optional)
start content

Bydd y Rhaglen nesaf yn cael ei chynnal o Ionawr 2021.

Rydym eisoes wedi gofyn i Reolwyr Gwasanaethau gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb gan aelodau tîm y bydd angen iddynt fod wedi cwblhau Porth Agored, ac sydd felly â 3 blynedd o brofiad ôl-gymhwyso ymlaen llaw.

Anfonwch e-bost at Nia O'Marah (nia.omarah@conwy.gov.uk) i drafod y Rhaglen hon a/neu i wneud cais am le, neu i ddangos diddordeb mewn bod yn Oruchwyliwr Ar y Safle, fel y cam cyntaf.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
12 ac 13 Rhagfyr 2019

9:45am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru

10:00am- 4:00pm

Ystafell 4, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy LL29 7AZ Gwenan Prysor

Gwasanaethau a Dargedwyd - Tîm Anableddau, Cymorth ac Ymyrraeth i Deuluoedd, Plant sy’n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.

Grŵp Targed – Gweithwyr Cymdeithasol sydd ag o leiaf 2 flynedd o brofiad ar ôl cymhwyso

9 a 10 Ionawr 2020

9:45am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru

10:00am- 4:00pm

Ystafell 5, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy LL29 7AZ Gwenan Prysor

Gwasanaethau a Dargedwyd - Tîm Anableddau, Cymorth ac Ymyrraeth i Deuluoedd, Plant sy’n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.

Grŵp Targed – Gweithwyr Cymdeithasol sydd ag o leiaf 2 flynedd o brofiad ar ôl cymhwyso

12 ac 13 Mawrth 2020

9:45am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru

10:00am- 4:00pm

Ystafell 5, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy LL29 7AZ Gwenan Prysor

Gwasanaethau a Dargedwyd - Tîm Anableddau, Cymorth ac Ymyrraeth i Deuluoedd, Plant sy’n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.

Grŵp Targed – Gweithwyr Cymdeithasol sydd ag o leiaf 2 flynedd o brofiad ar ôl cymhwyso

 

end content