Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Grwpiau cefnogi ymarfer addysgu


Summary (optional)
start content

O fis Awst 2020, pan fydd lleoliadau'r flwyddyn gyntaf a'r ail yn ail-ddechrau ar ôl eu gohirio yn sgil cyfnod clo Covid-19, bydd sesiynau cefnogi rheolaidd yn cael eu cynnal ar-lein.

Mae un sesiwn eisoes wedi’i chynnal gydag Addysgwyr Ymarfer o’r pedwar lleoliad a ail-ddechreuodd yn gynnar ym mis Awst 2020.

Bydd sesiynau mwy ffurfiol yn cael eu trefnu o fis Medi ymlaen gan Mark Rowley a Nia O'Marah ar sail wythnosol i gynnig cymorth ac arweiniad, monitro a gwerthuso arferion gwaith a rhannu syniadau a phryderon yn ogystal â diweddaru a darparu gwybodaeth. Bydd modd hefyd adnabod a rhoi sylw i unrhyw anghenion dysgu.

end content