Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Eiriolaeth a Hawliau Plant: Hyfforddiant Gofal Maeth


Summary (optional)
start content
DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed

Thursday 22nd September

7pm-8.30pm

ZOOM

TGP Cymru

Gwasanaethau a Dargedir - Gofalwyr Maeth, Tîm Maethu 

Thursday 16th March

10am-11.30am

ZOOM

TGP Cymru

Gwasanaethau a Dargedir - Gofalwyr Maeth, Tîm MaethuNodau ac amcanion y cwrs:

  • Deall y cyd-destun cyfreithiol a pholisi o ran hawliau plant a gwneud cwynion. 
  • Deall ròl gweithwyr proffesiynol allweddol eraill megis eiriolwyr annibynnol a swyddogion adolygu annibynnol.
  • Archwilio ffyrdd o eiriol ar ran plant a phobl ifanc er mwyn sicrhau fod eu hanghenion yn cael eu bodloni.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content