Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cwrs Gloywi Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan – 2.5 Awr


Summary (optional)
start content

 

Manylion y cwrs:

Mae’r cwrs hwn wedi’i dargedu at y rhai sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu’r Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.

Rhaid cyflawni’r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrwp targed
18 Chwefror 2021 10am - 12:30pm ZoomDatblygu'r Gweithlu a Dysgu   Targeted Services – All Sectors

Target Group - Those working or volunteering with children, young people and/or adults at risk, who have previously attended All Wales Basic Safeguarding Awareness 1 day Training.

Attendance on this course is required every 2-3 years, depending on job role
2 Mawrth 2021 2pm - 4:30pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Targeted Services – All Sectors

Target Group - Those working or volunteering with children, young people and/or adults at risk, who have previously attended All Wales Basic Safeguarding Awareness 1 day Training.

Attendance on this course is required every 2-3 years, depending on job role
21 Ebrill 2021 10am - 12:30pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Targeted Services – All Sectors

Target Group - Those working or volunteering with children, young people and/or adults at risk, who have previously attended All Wales Basic Safeguarding Awareness 1 day Training.

Attendance on this course is required every 2-3 years, depending on job role
24 Mehefin 2021 10am - 12:30pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Targeted Services – All Sectors

Target Group - Those working or volunteering with children, young people and/or adults at risk, who have previously attended All Wales Basic Safeguarding Awareness 1 day Training.

Attendance on this course is required every 2-3 years, depending on job role
14 Gorffennaf 2021 10am - 12:30pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Targeted Services – All Sectors

Target Group - Those working or volunteering with children, young people and/or adults at risk, who have previously attended All Wales Basic Safeguarding Awareness 1 day Training.

Attendance on this course is required every 2-3 years, depending on job role
16 Medi 2021 2pm - 4:30pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Targeted Services – All Sectors

Target Group - Those working or volunteering with children, young people and/or adults at risk, who have previously attended All Wales Basic Safeguarding Awareness 1 day Training.

Attendance on this course is required every 2-3 years, depending on job role
23 Tachwedd 2021 10am - 12:30pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Targeted Services – All Sectors

Target Group - Those working or volunteering with children, young people and/or adults at risk, who have previously attended All Wales Basic Safeguarding Awareness 1 day Training.

Attendance on this course is required every 2-3 years, depending on job role
19 Ionawr 2022 10am - 12:30pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Targeted Services – All Sectors

Target Group - Those working or volunteering with children, young people and/or adults at risk, who have previously attended All Wales Basic Safeguarding Awareness 1 day Training.

Attendance on this course is required every 2-3 years, depending on job role
16 Mawrth 2022 2pm - 4:30pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Targeted Services – All Sectors

Target Group - Those working or volunteering with children, young people and/or adults at risk, who have previously attended All Wales Basic Safeguarding Awareness 1 day Training.

Attendance on this course is required every 2-3 years, depending on job role

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi cyfle i gyfranogwyr atgyfnerthu, adlewyrchu a diweddaru eu dysgeidiaeth flaenorol mewn perthynas â:

  • rôl eu hunain mewn perthynas ag amddiffyn oedolion a phlant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • sut mae unigolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • y newidiadau i ddiogelu o ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Gweithdrefnau Diogelu Cymru
  • tueddiadau ac arferion gorau o ran diogelu yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol

 

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content