Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Canolbwynt Gofalwyr Maeth Hyfforddiant Gofalwr Maeth Cwrs Gloywi Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan (Sesiynau Ar-lein Dros ZOOM)

Cwrs Gloywi Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan (Sesiynau Ar-lein Dros ZOOM)


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Mae’r sesiynau hyn yn cael eu darparu ar-lein dros Zoom. Pe baech chi am fynychu sesiwn wyneb yn wyneb, gweler y manylion yma.

Mae’r cwrs hwn wedi’i dargedu at y rhai sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu’r Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.

Rhaid cyflawni’r cwrs hwn bob 2-3 blynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
21 Medi 2022 10:00am - 12:30pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu

Gwasanaethau a Dargedir - Pob Sector

Grŵp Targed - Y rhai hynny sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu’r Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.

Rhaid cyflawni’r cwrs hwn bob 2-3 blynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd.

19 Ionawr 2023 10:00am - 12:30pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu

Gwasanaethau a Dargedir - Pob Sector

Grŵp Targed - Y rhai hynny sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu’r Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.

Rhaid cyflawni’r cwrs hwn bob 2-3 blynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd.

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi cyfle i gyfranogwyr atgyfnerthu, adlewyrchu a diweddaru eu dysgeidiaeth flaenorol mewn perthynas â:

  • rôl eu hunain mewn perthynas ag amddiffyn oedolion a phlant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • sut mae unigolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • y newidiadau i ddiogelu o ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Gweithdrefnau Diogelu Cymru
  • tueddiadau ac arferion gorau o ran diogelu yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content