Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cwrs 3.5 Awr ar Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan - ZOOM


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Mae’r sesiynau hyn yn cael eu darparu ar-lein dros Zoom. Pe baech chi am fynychu sesiwn wyneb i wyneb, gweler fanylion yma:

Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan – SESIYNAU WYNEB I WYNEB - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rhai sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda plant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelwch i Gymru Gyfan. Mae angen dod ar y cwrs hwn o fewn 3 mis o gychwyn yn y swydd.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
28 Mehefin 2023 9:30am - 1:00pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
16 Awst 2023 9:30am - 1:00pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
12 Medi 2023 9:30am - 1:00pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
22 Tachwedd 2023 9:30am - 1:00pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
18 Ionawr 2024 9:30am - 1:00pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
20 Mawrth 2024 9:30am - 1:00pm Zoom Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi cyfle i’r rhai sydd arno:

  • weld eu rôl eu hunain o safbwynt diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • deall sut mae unigolion yn cael eu gwarchod rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • gwybod sut mae adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • gwybod am y newidiadau diweddar i ddiogelu o ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 a Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content