Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

lechyd a Diogelwch ar gyfer Gofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Mae’r cwrs tair awr hwn yn helpu gofalwyr i ddeall a bodloni safonau Iechyd a Diogelwch ac mae’n darparu’r wybodaeth a’r sgiliau i adnabod a lleihau risgiau cyffredin yn y cartref. Mae’r cwrs yn dysgu Gofalwyr Maeth beth yw eu cyfrifoldebau cyfreithiol o fewn y Safonau Gofal Maeth yn ymwneud ag iechyd a diogelwch.

Fe fydd y cwrs yn galluogi’r rhai sy’n mynychu i ddeall y gwahaniaeth rhwng perygl a risg yn ogystal ag amlinellu achosion mwyaf cyffredin damweiniau a helpu i nodi’r prif beryglon yn y cartref. Fe fydd gofalwyr yn dysgu sut i leihau'r risg o wenwyn a pheryglon trydanol a sut i greu cynllun diogelwch tân.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
25 Hydref 2022 (AM)  

9.30am-12.30pm

 Zoom  Able Training  Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth, y Tîm Maethu
25 Hydref 2022 (PM)  1pm-4pm  Zoom  Able Training  Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth, y Tîm Maethu


Nodau ac amcanion y cwrs:

Canlyniadau’r cwrs:

  • Adnabod cyfrifoldebau cyfreithiol o fewn y Safonau Gofal Maeth yn ymwneud ag iechyd a diogelwch
  • Rhestru achosion mwyaf cyffredin damweiniau
  • Adnabod prif beryglon o fewn y cartref
  • Deall y gwahaniaeth rhwng perygl a risg
  • Rhestru’r mesurau rheoli yn nhrefn pwysigrwydd
  • Lleihau'r risg o wenwyn a pheryglon trydanol
  • Creu cynllun diogelwch tân

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content