Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hyfforddiant gwrth-radicaleiddio PREVENT


Summary (optional)
start content

 

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
12 Ionawr 2021 10am - 12pm Microsoft Teams North Wales Police - DS Richard Rees Targeted Services – All services

Target Group - Whole Sector
18 Chwefror 2021 1pm - 3pm Microsoft Teams North Wales Police - DS Richard Rees Targeted Services – All services

Target Group - Whole Sector
9 Mawrth 2021 10am - 12pm Microsoft Teams North Wales Police - DS Richard Rees Targeted Services – All services

Target Group - Whole Sector
6 Mai 2021 10am - 12pm Microsoft Teams North Wales Police - DS Richard Rees Targeted Services – All services

Target Group - Whole Sector
15 Gorffennaf 2021 10am - 12pm Microsoft Teams North Wales Police - DS Richard Rees Targeted Services – All services

Target Group - Whole Sector
9 Medi 2021 1pm - 3pm Microsoft Teams North Wales Police - DS Richard Rees Targeted Services – All services

Target Group - Whole Sector
4 Tachwedd 2021 1pm - 3pm Microsoft Teams North Wales Police - DS Richard Rees Targeted Services – All services

Target Group - Whole Sector
12 Ionawr 2022 10am - 12pm Microsoft Teams North Wales Police - DS Richard Rees Targeted Services – All services

Target Group - Whole Sector
3 Mawrth 2022 1pm - 3pm Microsoft Teams North Wales Police - DS Richard Rees Targeted Services – All services

Target Group - Whole Sector

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Drwy fynychu’r sesiwn hyfforddi hon byddwch yn gallu:  

  • Cael dealltwriaeth o Agenda Atal Eithafiaeth y llywodraeth a’r ddyletswydd y mae’n ei gosod ar unigolion sy’n gweithio mewn sefydliadau dethol.
  • Gwerthfawrogi bod Prevent yn seiliedig ar unigolion diamddiffyn a’u diogelu rhag ideoleg eithafol dreisgar, beth bynnag fo'r achos neu'r canlyniad.
  • Cael eglurhad o rai camdybiaethau a chamddealltwriaeth cyffredin ynglŷn â Prevent. Yn arbennig y cyhuddiadau ysbïo sydd wedi stigmateiddio ymgyrch Prevent ers iddi ddechrau.
  • Cael ymwybyddiaeth o nodweddion / ymddygiad / dangosyddion cyffredin sy’n amlwg yn yr unigolion hynny sydd mewn perygl o gael eu perswadio i ymgymryd â thrais eithafol.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content