Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hyfforddiant gwrth-radicaleiddio PREVENT


Summary (optional)
start content

Gweithwyr CBSC

A wnewch chi gwblhau’r T2 sydd ynghlwm a’i anfon at sc.training@conwy.gov.uk. Sicrhewch eich bod wedi nodi dyddiad y cwrs rydych yn dymuno ei fynychu.

Byddwn yn cadw lle ar eich rhan ac anfon y ddolen i fynychu Hyfforddiant Gwrth Radicaleiddio Prevent.

 

Archebwch eich lle ar eich cwrs dewisiol gan ddefnyddio’r ffurflen gywir isod ac i Weithwyr Sector Preifat, Annibynnol a Gwirfoddol

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Drwy fynychu’r sesiwn hyfforddi hon byddwch yn gallu:  

  • Cael dealltwriaeth o Agenda Atal Eithafiaeth y llywodraeth a’r ddyletswydd y mae’n ei gosod ar unigolion sy’n gweithio mewn sefydliadau dethol.
  • Gwerthfawrogi bod Prevent yn seiliedig ar unigolion diamddiffyn a’u diogelu rhag ideoleg eithafol dreisgar, beth bynnag fo'r achos neu'r canlyniad.
  • Cael eglurhad o rai camdybiaethau a chamddealltwriaeth cyffredin ynglŷn â Prevent. Yn arbennig y cyhuddiadau ysbïo sydd wedi stigmateiddio ymgyrch Prevent ers iddi ddechrau.
  • Cael ymwybyddiaeth o nodweddion / ymddygiad / dangosyddion cyffredin sy’n amlwg yn yr unigolion hynny sydd mewn perygl o gael eu perswadio i ymgymryd â thrais eithafol.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed

23 Mawrth 2023

3pm - 4pm

Teams North Wales Police – DS Richard Rees Gwasanaethau a Dargedir – Pob aelod o staff sy'n gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol

20 Ebrill 2023

10am - 11am Teams North Wales Police – DS Richard Rees Gwasanaethau a Dargedir – Pob aelod o staff sy'n gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol
2 Mai 2023 2pm - 3pm Teams North Wales Police – DS Richard Rees Gwasanaethau a Dargedir – Pob aelod o staff sy'n gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol
23 Mai 2023 10am - 11am Teams North Wales Police – DS Richard Rees Gwasanaethau a Dargedir – Pob aelod o staff sy'n gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol
15 Mehefin 2023 10am - 11am Teams North Wales Police – DS Richard Rees Gwasanaethau a Dargedir – Pob aelod o staff sy'n gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol
20 Mehefin 2023 1pm - 2pm Teams North Wales Police – DS Richard Rees Gwasanaethau a Dargedir – Pob aelod o staff sy'n gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol


Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content