Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trawma Eilaidd: Gofalu am Ofalwyr (Hyfforddiant Gofal Maeth)


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
27 Tachwedd 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:30am - 12:30pm
Ystafell 027, Coed Pella, Ffordd Conway, Bae Colwyn, LL29 7AZ Barbara Lyons Gwasanaethau Targed Gofalwyr Maeth
    
Grŵp Targed Gofalwyr Maeth a Gofalwyr Person Cysylltiedig

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Mae plant mewn gofal maeth yn aml yn cario ymddygiad ac ymatebion o ganlyniad i ymglymiad aflonyddgar a thrawma a thrais cynnar cymhleth. Yn aml gall rianta’r plant hyn arwain at drosglwyddo’r trawma i’r system deulu newydd a gall ysgogi ymatebion o wylltineb ac anobaith.

Bydd cyfranogwyr yn:

  • Deall beth yw trawma eilaidd/dros eraill a sut mae’n gweithio
  • Adnabod yr arwyddion yn eich hunain ac eraill
  • Gallu normaleiddio ymatebion straen personol a lleihau’r cywilydd gall rhai gofalwyr deimlo am ddioddef y canlyniadau hyn o’u gwaith
  • Ymchwilio strategaethau i helpu lleihau bregusrwydd neu leihau'r effaith
  • Ystyried sut i weithredu’r 5 ffordd at les yn eu bywydau eu hunain

Hyd y Cwrs: 3awr

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd, cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd i unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content