Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Deall Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc


Summary (optional)
start contentManylion y cwrs:

Nod: Bydd y Gofalwr Maeth / Gweithiwr Cymdeithasol yn gallu disgrifio’r hyn y byddant yn ei wneud i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n wynebu problemau iechyd meddwl.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed

8th November 2022 

09.30am-12.30pm TEAMS Fiona Holden – CAMHS

Gwasanaethau a Dargedir - Gofalwyr Maeth a gweithwyr cymdeithasol gofal plant

8th March 2023

9.30am-12.30pm TEAMS Fiona Holden – CAMHS

Gwasanaethau a Dargedir - Gofalwyr Maeth a gweithwyr cymdeithasol gofal plantNodau ac amcanion y cwrs:

Deilliannau Dysgu:

  • Cynyddu gwybodaeth o rai pynciau iechyd meddwl penodol
  • Deall rôl y gofalwr maeth mewn hyrwyddo iechyd a lles y plant sydd yn eu gofal
  • Ennill ymwybyddiaeth o’r gwahanol fathau o gefnogaeth sydd ar gael i blant a phobl ifanc sy’n profi anawsterau iechyd meddwl.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content