Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

BIPBC Dysffagia Sesiynau Hyfforddiant


Summary (optional)
Dysffagia – Cefnogi oedolion gydag anableddau dysgu
start content

Pwy ddylai fynychu

 1. Staff anableddau dysgu Oedolion Betsi Cadwaladr a Chymorthyddion Gofal Iechyd.
 2. Staff cymorth o ddarparwyr gofal, awdurdodau lleol a’r sector gwirfoddol.

Cynnwys y cwrs

 • Llyncu
 • Arwyddion a symptomau anawsterau bwyta, yfed a llyncu
 • Canlyniadau anawsterau bwyta, yfed a llyncu
 • Cyfathrebu’n effeithiol
 • Pwysigrwydd ystum corff
 • Gwasanaeth Dysffagia BIPBC
 • Asesu bwyta, yfed a llyncu
 • Bwydo Amgen
 • Meddyginiaeth
 • Ansawdd bwyd – Cynllun Safoni Deiet Dysffagia Rhyngwladol (IDDSI).


Dyddiadau yn 2021AmserLleoliad

8 Chwefror LLAWN

10.00 am – 2.00 pm

Microsoft Teams 25 fesul sesiwn

9 Mawrth LLAWN

10.00 am – 2.00 pm

Microsoft Teams 25 fesul sesiwn

6 Ebrill LLAWN

10.00 am – 2.00 pm

Microsoft Teams 25 fesul sesiwn

4 Mai LLAWN

10.00 am – 2.00 pm

Microsoft Teams 25 fesul sesiwn

8 Mehefin – 1 lle ar ôl

10.00 am – 2.00 pm

Microsoft Teams 25 fesul sesiwn

13 Gorffennaf

10.00 am – 2.00 pm

Microsoft Teams 25 fesul sesiwn

17 Awst

10.00 am – 2.00 pm

Microsoft Teams 25 fesul sesiwn

21 Medi

10.00 am – 2.00 pm

Microsoft Teams 25 fesul sesiwn

12 Hydref

10.00 am – 2.00 pm

Microsoft Teams 25 fesul sesiwn

9 Tachwedd

10.00 am – 2.00 pm

Microsoft Teams 25 fesul sesiwn

14 Rhagfyr

10.00 am – 2.00 pm

Microsoft Teams 25 fesul sesiwn

Tiwtoriaid y rhaglen

 • Gail Pritchard - Nyrs Arbenigol Dysffagia
 • Siân George – Ymarferydd Dysffagia / Therapydd Arbenigol Lleferydd ac Iaith Uwch


Archebu lle

Anfonwch e-bost: alison.e.evans@wales.nhs.uk

 • Mae lleoedd yn werthfawr ac os na all staff fod yn bresennol, gellir eu cynnig i staff na fu'n llwyddiannus.
 • Ni chaniateir parcio tu allan i Fila 16 i fynd i ddigwyddiadau hyfforddi. Defnyddiwch y lleoedd parcio dynodedig ar y safle ger yr Adeilad Gweinyddol a’r MSU.
end content