Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Cyrsiau Iechyd a Diogelwch Ymwybyddiaeth o Ymataliaeth ar gyfer staff gofal uniongyrchol (Sesiwn ZOOM)

Ymwybyddiaeth o Ymataliaeth ar gyfer staff gofal uniongyrchol (sesiwn ZOOM)


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
14 Medi 2021 1.30 pm – 4.30 pm  ZOOM - Online/Virtual Training Florenda Quilty Gwasanaethau Targed – Tîm Anabledd, Gwasanaethau a Gomisiynir, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gofalwyr Maeth
Grŵp Targed – Staff newydd i ofal a staff a fyddai'n dymuno diweddaru eu gwybodaeth
12 Ionawr 2022 9.30 am – 12.30 pm  ZOOM - Online/Virtual Training Florenda Quilty Gwasanaethau Targed – Tîm Anabledd, Gwasanaethau a Gomisiynir, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gofalwyr Maeth
Grŵp Targed – Staff newydd i ofal a staff a fyddai'n dymuno diweddaru eu gwybodaeth


Nodau ac amcanion y cwrs

  • Er mwyn caniatáu dysgwyr i ddarparu cefnogaeth effeithiol a thrylwyr i unigolion sydd ag anawsterau ymataliaeth
  • Mae’r cwrs wedi’i anelu at ofalwyr gofal sydd heb brofiad o broblemau ymataliaeth, a gall gweithwyr gofal a nyrsys a hoffai ddiweddaru eu gwybodaeth fynychu hefyd.
  • Er mwyn helpu’r rhai sy’n cymryd rhan i ddeall achosion, dulliau atal a rheoli materion ymataliaeth, heb ochrgamu materion pwysig.


Cynnwys y Cwrs

  • Ffactorau a all achosi unigolyn i fod â phroblemau anymataliaeth.
  • Sut gall anymataliaeth effeithio ar les unigolyn.
  • Achosion o anymataliaeth y bledren ac anymataliaeth ysgarthol.
  • Dulliau y gellir eu defnyddio i adnabod problemau anymataliaeth.
  • Strategaethau i helpu unigolyn sydd â phroblemau anymataliaeth.
  • Effeithiau o anymataliaeth a beth i gadw golwg arnynt


Asesiad a Thystysgrif y Cwrs

Nid oes asesiad ffurfiol ar gyfer y cwrs ymwybyddiaeth hwn. Bydd yr hyfforddwr yn monitro'r rhai sy’n bresennol yn gyson ac ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus bydd y dysgwyr yn cael tystysgrif presenoldeb a fydd yn ddilys am 3 blynedd.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd, cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content