Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymorth Cyntaf Pediatreg Brys


Summary (optional)
start content

Bydd yr holl Gyrsiau Cymorth Cyntaf yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb fel y bwriadwyd gyda rhagofalon diogelwch COVID 19 mewn lle. Os oes gennych chi unrhyw ymholiad, cysylltwch â sc.training@conwy.gov.uk

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
31 Awst 2021 - LLAWN 9:15 – 16:15 Coed Pella Pauline Salisbury  Gwasanaethau a Dargedwyd – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cymorth ac Ymyrraeth i Deuluoedd, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth, Glan yr Afon

Grŵp Targed - Gofalwyr Maeth, staff Glan yr Afon, Gweithwyr Sesiynol a Chyswllt, Gweithwyr Cymdeithasol a staff cymorth sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

7 & 8 Medi 2021
(2 hanner ddiwrnod) - LLAWN

9:15 – 12:15

Coed Pella

Pauline Salisbury

Gwasanaethau a Dargedwyd – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cymorth ac Ymyrraeth i Deuluoedd, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth, Glan yr Afon

Grŵp Targed - Gofalwyr Maeth, staff Glan yr Afon, Gweithwyr Sesiynol a Chyswllt, Gweithwyr Cymdeithasol a staff cymorth sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

10 Rhagfyr 2021 - LLAWN

9:15 – 16:15

Coed Pella

Pauline Salisbury

Gwasanaethau a Dargedwyd – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cymorth ac Ymyrraeth i Deuluoedd, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth, Glan yr Afon

Grŵp Targed - Gofalwyr Maeth, staff Glan yr Afon, Gweithwyr Sesiynol a Chyswllt, Gweithwyr Cymdeithasol a staff cymorth sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

15 & 16 Mawrth 2022
(2 hanner ddiwrnod)

9:15 – 12:15

Coed Pella

Pauline Salisbury

Gwasanaethau a Dargedwyd – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cymorth ac Ymyrraeth i Deuluoedd, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth, Glan yr Afon

Grŵp Targed - Gofalwyr Maeth, staff Glan yr Afon, Gweithwyr Sesiynol a Chyswllt, Gweithwyr Cymdeithasol a staff cymorth sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.


Canlyniadau’r Cwrs:

Mae’r cwrs yn cynnwys gwaith ymarferol a gwaith dosbarth damcaniaethol, yn ogystal ag asesiadau ymarferol parhaus ar Adfywio Cardio-Pwlmonaidd (CPR) a chymorth cyntaf.

Mae amrywiaeth o bynciau yn cael eu cwmpasu gan gynnwys:

 • Dealltwriaeth o rôl unigolyn cymorth cyntaf pediatreg

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf ar gyfer baban a phlentyn nad yw’n ymateb nac yn anadlu’n arferol

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf ar gyfer baban a phlentyn sy’n dioddef sioc

 • Sut i asesu sefyllfa frys a gweithredu’n ddiogel ac effeithiol

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf ar gyfer baban a phlentyn sydd â rhywbeth yn sownd yn eu llwybr anadlu

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf ar gyfer baban a phlentyn nad yw’n ymateb ac sy’n anadlu’n arferol

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf ar gyfer baban a phlentyn sydd wedi anafu ac sy’n gwaedu

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf ar gyfer baban a phlentyn yr amheuir eu bod wedi torri asgwrn neu sydd wedi datgymalu asgwrn

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban a phlentyn gyda chyflwr meddygol cronig neu salwch sydyn

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban a phlentyn gyda llosgiadau neu sgaldiadau

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban a phlentyn gydag anaf i’r pen, gwddf a chefn

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban a phlentyn sy’n profi effeithiau gwres ac oerfel eithafol

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf ar gyfer baban a phlentyn sydd wedi eu gwenwyno

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban a phlentyn gyda chyflyrau sy’n effeithio ar y llygaid, clustiau a thrwyn

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf ar gyfer baban a phlentyn sydd wedi cael sioc drydanol

 • Sut i ddarparu cymorth cyntaf ar gyfer baban a phlentyn sydd wedi eu brathu neu bigo

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i ddod arno, cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosib' y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content