Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Epilepsi via ZOOM


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
1 Gorffennaf 2022 1.30pm – 4.30pm ZOOM  Tim Dallinger (Social Care Consultants Ltd) Gwasanaethau Targed – Holl Wasanaethau

Grŵp Targed – Pawb sy'n gweithio â phobl gydag epilepsy
23 Medi 2022 1.30pm – 4.30pm ZOOM Tim Dallinger (Social Care Consultants Ltd) Gwasanaethau Targed – Holl Wasanaethau

Grŵp Targed – Pawb sy'n gweithio â phobl gydag epilepsy
15 Rhagfyr 2022 1.30pm – 4.30pm ZOOM Tim Dallinger (Social Care Consultants Ltd) Gwasanaethau Targed – Holl Wasanaethau

Grŵp Targed – Pawb sy'n gweithio â phobl gydag epilepsyNodau ac amcanion y cwrs:

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu:

 • Diffinio epilepsi
 • Trafod y driniaeth ar gyfer pobl ag epilepsi
 • Adnabod prif achosion epilepsi
 • Adnabod y prif fathau o drawiadau
 • Rhestru'r pethau sy’n gallu achosi trawiadau
 • Trafod y dewis o driniaethau, gan gynnwys:-
 • Meddyginiaeth – mathau a sut maen nhw’n gweithio
 • Pwysigrwydd amseru
 • Diet cetogenig
 • Llawdriniaeth ar yr ymennydd  
 • Ysgogi yn nwfn yr ymennydd 
 • Ysgogi’r nerf trigeminol 
 • Ysgogi’r nerf fagws
 • Therapïau cyflenwol 

 

Cymorth cyntaf ar gyfer trawiad

 • Adnabod y prif risgiau ynghlwm wrth epilepsi
 • Egluro'r cyflwr epileptig
 • Cyflwr epileptig dirdynnol
 • Cyflwr epileptig heb fod yn ddirdynnol 
 • Egluro pryd y dylid ffonio 999 (ambiwlans)
 • Rhestru’r triniaethau ar gyfer cyflyrau epileptig a sut maen nhw’n gweithio
 • Diazepan rhefrol
 • Midazolam yn y foch
 • Trafod ffarmacogineteg sylfaenol – y ffordd y mae’r corff yn amsugno cyffuriau
 • Gwybod pryd i roi meddyginiaeth midazolam yn y foch
 • Disgrifio’r weithred o roi midazolam yn y foch
 • Egluro’r gofal ar ôl trawiad
 • Deall pwysigrwydd a gwerth cadw cofnodion da ar gyfer cefnogi epilepsi
 • Marwolaeth Annisgwyl Sydyn mewn Epilepsi

 

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs ond heb dderbyn hysbysiad i fynd arno, cysylltwch â Thîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs heb fod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi, gan ei bod yn bosib' y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content