Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch


Summary (optional)
start content
end content attention-emergency-iconCyrsiau hyfforddi wedi eu canslo
Yn dilyn y cyfyngiadau presennol sydd mewn lle oherwydd COVID 19 rydym yn canslo pob Hyfforddiant personol tan 30 Mehefin 2020, bydd yn cael ei adolygu adeg hynny ac efallai bydd yn cael ei ymestyn. I gael gwybodaeth am becynnau dysgu ar-lein sydd ar gael, anfonwch e-bost at sc.training@conwy.gov.uk

Yn yr adran hon


Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy