Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rheoli Heintiau


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol - gan gynnwys arddangos - pwyslais ar Gyfarpar Diogelu Personol ochr yn ochr ag arddangos.

DateTimeVenueTrainerTarget group
26 Gorfennaf 2021  1pm – 4pm Zoom Jill Baigent (PCC) Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Mae'r cwrs wedi'i anelu at bob aelod o staff sy'n gweithio o fewn y maes gofal cymdeithasol yng Nghonwy.
3 Awst 2021 09:30am – 12:30pm Zoom Jill Baigent (PCC) Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Mae'r cwrs wedi'i anelu at bob aelod o staff sy'n gweithio o fewn y maes gofal cymdeithasol yng Nghonwy.
13 Medi 2021  1pm – 4pm Zoom Jill Baigent (PCC) Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Mae'r cwrs wedi'i anelu at bob aelod o staff sy'n gweithio o fewn y maes gofal cymdeithasol yng Nghonwy.
12 Hydref 2021  09:30am – 12:30pm Zoom Jill Baigent (PCC) Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Mae'r cwrs wedi'i anelu at bob aelod o staff sy'n gweithio o fewn y maes gofal cymdeithasol yng Nghonwy.
16 Tachwedd 2021  09:30am – 12:30pm Zoom Jill Baigent (PCC) Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Mae'r cwrs wedi'i anelu at bob aelod o staff sy'n gweithio o fewn y maes gofal cymdeithasol yng Nghonwy.
7 Rhagfyr 2021  09:30am – 12:30pm Zoom Jill Baigent (PCC) Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Mae'r cwrs wedi'i anelu at bob aelod o staff sy'n gweithio o fewn y maes gofal cymdeithasol yng Nghonwy.
24 Ionawr 2022  1pm – 4pm Zoom Jill Baigent (PCC) Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Mae'r cwrs wedi'i anelu at bob aelod o staff sy'n gweithio o fewn y maes gofal cymdeithasol yng Nghonwy.
22 Chwefror 2022 09:30am – 12:30pm Zoom Jill Baigent (PCC) Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Mae'r cwrs wedi'i anelu at bob aelod o staff sy'n gweithio o fewn y maes gofal cymdeithasol yng Nghonwy.
7 Mawrth 2022  1pm – 4pm Zoom Jill Baigent (PCC) Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Mae'r cwrs wedi'i anelu at bob aelod o staff sy'n gweithio o fewn y maes gofal cymdeithasol yng Nghonwy.

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Ystyried y diffiniad o haint a rheoli haint, ac i edrych ar sut y gall gwahanol fathau o afiechydon ledaenu (lledaeniad mewndarddol a lledaeniad alldarddol)
  • COVID19 – 2020 – lle’r ydym ni!
  • Ystyried gwahanol fathau o ficro-organedd pathogenig, bacteria, feirws, ffyngau, protosoa a pharaseitiaid
  • Adnabod haint systematig a lleol
  • Edrych ar afiechydon heintus cyffredin gan gynnwys MRSA (gwladychu a heintiau), clostridiwm difficile, ffliw a’r annwyd cyffredin
  • Codi ymwybyddiaeth o’r egwyddorion o reoli heintiau – enghreifftiau o arferion da a drwg, rolau a chyfrifoldebau cyflogwyr a gweithwyr mewn perthynas â rheoli heintiau
  • Atal lledaenu haint – golchi dwylo’n effeithiol, defnyddio rhagofalon cyffredinol/ cyfarpar diogelu personol a hylendid personol dda
  • Cwis Rheoli Heintiau

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd ymgeiswyr yn cael tystysgrif.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i ddod arno, cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosib' y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content