Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Cyrsiau Iechyd a Diogelwch Hyfforddiant 2 Ddiwrnod Codi a Symud Pobl Cwrs Zoom ar-lein

Hyfforddiant 2 Ddiwrnod Codi a Symud Pobl Cwrs Zoom ar-lein


Summary (optional)
Bydd y cwrs hwn yn darparu Tystysgrif Ymwybyddiaeth Pasbort Codi a Symud yn Gorfforol i unigolion
start content

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19 bydd y cwrs hwn yn cynnwys hyfforddiant ystafell ddosbarth ar-lein dros Zoom am 2 ddiwrnod, ac ar ôl cwblhau’r deuddydd, bydd ymgeiswyr yn derbyn tystysgrif ymwybyddiaeth pasbort codi a symud yn gorfforol.

Nod ac amcanion y cwrs:

Bydd y cwrs hwn yn darparu Tystysgrif Ymwybyddiaeth Pasbort Codi a Symud yn Gorfforol i unigolion.

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19 bydd y cwrs hwn yn cynnwys hyfforddiant ystafell ddosbarth ar-lein dros Zoom am 2 ddiwrnod, ac ar ôl cwblhau’r deuddydd, bydd ymgeiswyr yn derbyn tystysgrif ymwybyddiaeth pasbort codi a symud yn gorfforol.

Bydd y modiwlau canlynol yn rhan o’r cwrs:

Modiwlau A a B

  • Cyflwyniad i Godi a Symud yn Gorfforol
  • Anafiadau Cyhyrysgerbydol
  • Anatomeg a Ffisioleg
  • Egwyddorion Ystum Corff Da
  • Deddfwriaeth
  • Asesiad Risg

Modiwl C

  • Eistedd, Sefyll a Cherdded

Modiwl D

  • Symud o’r Gwely

Modiwl E

  • Trosglwyddo ar Draws

Modiwl F

  • Defnyddio Teclyn Codi

 

I dderbyn Pasbort Codi a Symud yn Gorfforol Cymru Gyfan yn llawn, bydd ymgeiswyr angen cwblhau 3ydd diwrnod hyfforddiant ychwanegol, wyneb yn wyneb gyda’r hyfforddwr, ble byddant yn cwblhau llyfr gwaith ac asesir eu cymhwysedd a bydd hyn yn darparu tystysgrif pasbort llawn.  

Nid yw’r 3ydd diwrnod o hyfforddiant ar gael eto oherwydd y sefyllfa COVID-19.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content