Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hyfforddiant Gofal Personol (via Zoom)


Summary (optional)
start content

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn cael ei ddarparu dros Zoom.  Does dim angen i staff osod Zoom ar eu dyfais i gael mynediad i’r hyfforddiant. Unwaith y bydd eich lle ar y cwrs wedi’i gadarnhau  byddwch yn cael neges e-bost gyda dolen ar gyfer ymuno â’r cwrs ar eich gliniadur, llechen ac ati.

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
3 Awst 2021 1.30pm – 4.30pm  ZOOM Tim Dallinger Gwasanaethau Targed  –Tîm Anabledd, Pobl Hŷn a  HSW, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gofalwyr Maeth
Grŵp Targed - ar gyfer staff sy'n newydd i ofal a staff a fyddai'n hoffi diweddaru eu gwybodaeth

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Dyluniwyd y cwrs byr hwn er mwyn cyflwyno Gofal Personol ac mae wedi’i fapio â Llyfr Gwaith AWIF 3: Iechyd a Lles.  Mae’r cwrs yn addas ar gyfer staff Preswyl a Gweithwyr Gofal yn y Cartref ac mae’r hyfforddiant yn cynnwys y canlynol:

  • Diffinio gofal personol
  • Ffactorau sy’n effeithio ar iechyd a lles
  • Cymorth ag ymataliad
  • Gofal Traed
  • Gofal Geneuol
  • Ymolchi a bathio
  • Gofalu am friwiau pwyso
  • Maeth a hydradu

 

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i ddod arno, cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosib' y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content