Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Bwletin Wythnosol Darparwyr Gofal - ADSS


Summary (optional)
start content

Gweler y linc i’r bwletin, sy’n ymdrech ar y cyd a ddyluniwyd i leihau faint o ddiweddariadau am Covid-19 a anfonir at ddarparwyr gofal. Mae ADSS Cymru yn cydweithio â Llywodraeth Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol a CLlLC i lunio a rhannu’r bwletin hwn.

https://www.adss.cymru/cy/category/coronavirus-covid-19

end content