Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Yr wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19


Summary (optional)
start content

Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â'r cyngor diweddaraf sydd ar wefannau Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Llywodraeth gan ddefnyddio'r dolenni canlynol:

Gofal Cymdeithasol Cymru: Gwybodaeth ac adnoddau i'ch tywys trwy Covid-19


Gweler yr Hysbysiad Preifatrwydd isod ynglŷn â sut rydym yn trin eich data yn ystod y coronafirws.Covid-19 Hysbysiad Preifatrwydd (Ffeil Word)

Mae eich cynllun parhad busnes yn hanfodol ar gyfer eich busnes, sicrhewch eich bod yn adolygu’r cynllun hwn yn rheolaidd. 

end content