Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyfleoedd hyfforddi a digwyddiadau asiantaethau partner


Summary (optional)
start content

Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru

Dilynwch y ddolen i Friffiau 7 Munud newydd allai fod yn ddefnyddiol i chi a’ch staff, mae’r ddolen yma, Briff 7 munud • Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru

Facebook - Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Twitter - NWSafeguardingBoard (@nwscb) ar Twitter
Gwefan BDGChttp://bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/

Gwefan Cydweithredfa Gogledd Cymru: https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/
Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd Cymru (CGGGLGC)

north-wales-safeguarding-board-EN

Cyfle arbennig i ddilyn cwrs Neil Eastwood sy'n canolbwyntio ar ddenu, recriwtio a chadw'r staff cywir. Mae'n canolbwyntio'n benodol ar y sector Gofal Cymdeithasol.

Mae’r cwrs ar gael yn RHAD AC AM DDIM i bawb, a gallwch ei ddilyn wrth eich pwysau. Byddwch yn cael eich arwain fesul cam drwy gyfres o diwtorialau fideo. Bydd yna hefyd lu o adnoddau ar gael i chi eu lawrlwytho.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, dilynwch y ddolen hon:

https://www.findandkeepthebest.com/courses/neil-eastwood-s-recruitment-masterclass

Bydd y cwrs yn eich helpu i ystyried yr hyn sydd eisoes ar waith, sut i dargedu gwahanol bobl ac i feddwl am gyfeiriad technegau recriwtio yn y dyfodol.

Recriwtio ar sail gwerthoedd

Mae Gofalwn Cymru ar y cyd hefo cwmni adnabyddus Helen Sanderson Associates yn rhedeg cyfres o weithdai rhyngweithiol ar-lein i ddarparwyr gofal am ‘Recriwtio yn seiliedig ar werthoedd.’ Pwrpas y gweithdai yma ydi sicrhau bod y bobl gywir yn cefnogi ein cymunedau. Wrth ganolbwyntio ar werthoedd drwy recriwtio mae mwy o siawns gwarantu hyn.

Mae’r gweithdai yma yn agored i unrhyw ddarparwr gofal sydd yn gweithio o fewn gweithlu plant ac oedolion.

Bydd y rhaglen yn dangos y broses gam wrth gam i chi o sut i recriwtio pobl sydd hefo yr gwerthoedd cywir i’r gweithle ac yn ogystal bydd cymorth ac adnoddau parhaus ar gael i roi beth rydych wedi dysgu ar waith.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar Zoom. Bydd y ddolen ymuno yn cael ei anfon atoch ddiwrnod cyn y digwyddiad felly wedi cofrestru cofiwch roi nodyn yn eich calendr.

Mae 5 sesiwn ar gael, gyda phob sesiwn yn canolbwyntio ar agwedd gwahanol o recriwtio yn seiliedig ar werthoedd. Mae pob sesiwn yn ddwy awr o hyd.

Rydym yn ymwybodol oherwydd pwysau ar eich gwasanaethau efallai na fydd hi’n bosib i un person fynychu pob sesiwn. Mae croeso i aelodau gwahanol o’r tîm fynychu'r sesiynau.

I gofrestru dilynwch y linc yma.

end content