Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyfleoedd hyfforddi a digwyddiadau asiantaethau partner


Summary (optional)
start content

Digwyddiadau'r Bwrdd Diogelu

Dilynwch y ddolen isod i weld pa ddigwyddiadau sy'n cael ei trefnu ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu, 15-19 Tachwedd 2021:

Facebook - Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Twitter - NWSafeguardingBoard (@nwscb) ar Twitter
Gwefan BDGChttp://bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/

Gwefan Cydweithredfa Gogledd Cymru: https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/
Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd Cymru (CGGGLGC)

Cyfle arbennig i ddilyn cwrs Neil Eastwood sy'n canolbwyntio ar ddenu, recriwtio a chadw'r staff cywir. Mae'n canolbwyntio'n benodol ar y sector Gofal Cymdeithasol.

Mae’r cwrs ar gael yn RHAD AC AM DDIM i bawb, a gallwch ei ddilyn wrth eich pwysau. Byddwch yn cael eich arwain fesul cam drwy gyfres o diwtorialau fideo. Bydd yna hefyd lu o adnoddau ar gael i chi eu lawrlwytho.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, dilynwch y ddolen hon:

https://www.findandkeepthebest.com/courses/neil-eastwood-s-recruitment-masterclass

Bydd y cwrs yn eich helpu i ystyried yr hyn sydd eisoes ar waith, sut i dargedu gwahanol bobl ac i feddwl am gyfeiriad technegau recriwtio yn y dyfodol.

north-wales-safeguarding-board-EN

end content