Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Swyddi Gwag yn y Sector Gofal


Summary (optional)
start content

Os oes gennych swyddi gwag o fewn eich sefydliad yr ydych angen eu llenwi, mae nifer o ffyrdd y gallwn eich helpu chi:

  • Gofalwn Cymru – gallent arddangos eich swyddi ar borth Gofal Cymdeithasol Cymru lle gall geiswyr gwaith weld y swyddi gwag diweddaraf.

Gweler y ddogfen i wefan Gofalwn Cymru a’r botwm Cyflwyno Swydd Wag i gwblhau’r ffurflen. Yna bydd y swydd(i) yn cael eu hychwanegu i’r rhestr o sefydliadau sydd eisoes yn hysbysebu ar y porth:

  • Gallwn hefyd bostio eich manylion ar fwrdd Swyddi Cyngor Conwy fel y gall ceiswyr gwaith chwilio yno am swyddi gwag - Bydd ceiswyr gwaith yn cysylltu’n uniongyrchol efo chi wedyn gyda’r manylion a roddwyd gennych.

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r bobl gywir i lenwi eich swyddi gwag a chynorthwyo eich busnes yn ystod y cyfnod hwn, rhowch wybod i ni beth yw eich gofynion o ran swyddi gwag drwy roi’r wybodaeth fel y nodir isod a dychwelwch y wybodaeth at workforcepartnership@conwy.gov.uk

Y wybodaeth sydd ei angen arnom yw:

  • The name of your establishment                                       
  • Contact details i.e. the name of Manager and email address
  • Name of Job role and specific skills needed for the new employee and brief description of role

I weld hysbysebion am swyddi yn y Sector Gofal, sgroliwch i lawr i Swyddi Gwag Gwasanaethau a Gomisiynir gan Ofal Cymdeithasol a dewiswch Rhagor o Fanylion:

 

end content