Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymorth Cofrestru'r Gweithlu


Summary (optional)
start content

Cysylltwch â workforcepartnership@conwy.gov.uk i gael cymorth i Gofrestru Gweithwyr Cartref Gofal – i gael gwybodaeth am lwybrau Cofrestru a sut i gofrestru gweithwyr Gofal Cymdeithasol.  

Gallwn drefnu ymweliad i ateb unrhyw ymholiadau ac egluro’r prosesau, sut y gallwch gefnogi gweithwyr i gwblhau’r llyfrau gwaith Fframwaith Cynefino Cymru Gyfan a chael mynediad at yr e-ddysgu a ariennir, yn ogystal â hyfforddiant perthnasol arall.

Cefnogaeth Gofrestru gan Gofal Cymdeithasol Cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru – Mae’n amser cofrestru …  Mae’n  rhaid  i chi gofrestru erbyn Hydref 2022 i barhau i weithio yng Nghymru fel gweithiwr cartrefi gofal i oedolion - Mae'n amser cofrestru (PDG)

Helpu cyflogwr i gefnogi’r broses o gofrestru gweithwyr cartrefi gofal i oedolion - Helpu cyflogwyr i gefnogi'r broses o gofrestru gweithwyr cartrefi gofal i oedolion (PDG)

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content