Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth i Ddarparwyr


Summary (optional)
Nod y ddogfen hon yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ddarparwyr ynghylch beth mae Gofal Cymdeithasol Conwy yn ei wneud, a darparu cyngor ac ymateb i unrhyw bryderon sy’n codi gan ddarparwyr.
start content

Briff i Ddarparwyr Annibynnol – COVID - 19

Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â'r cyngor diweddaraf sydd ar wefannau Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Llywodraeth gan ddefnyddio'r dolenni canlynol:


Gweler yr Hysbysiad Preifatrwydd isod ynglŷn â sut rydym yn trin eich data yn ystod y coronafirws.

Mae eich cynllun parhad busnes yn hanfodol ar gyfer eich busnes, sicrhewch eich bod yn adolygu’r cynllun hwn yn rheolaidd. 

Mae’r briff yn cynnwys:

1 Diweddariad Monitro
2 PPE (Offer Diogelwch Personol)
3 Cynllunio’r Gweithlu
4 Gweithwyr Allweddol
5 Bwyd
6 Hyfforddiant 
7 Cofrestru
8 Canllaw Cartrefi Gofal a Byw â Chymorth
9 Canllaw ar gyfer Darparwyr Cartrefi Gofal
10 Cyngor i Wasanaethau Maethu
11 Hysbysiadau AGC
12 Bwletin Wythnosol Darparwyr Gofal - ADSS
13 Canllaw ar warchod ac amddiffyn pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel unigolion hynod ddiamddiffyn rhag COVID-19
14 Diogelu
15 Cyllid – Cymorth i fusnesau bach
16 Moddion Cartref
17 Gwybodaeth Ddefnyddiol Arall – Hysbysebu Swyddi Gwag
18 FAQ's

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy