Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Stopio cosbi corfforol yng Nghymru


Summary (optional)
start content

Derbyniodd Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020 Gydsyniad Brenhinol ar 20 Mawrth 2020 a bydd yn dod i rym ddydd Llun 21 Mawrth 2022.

Pwrpas y ddeddfwriaeth yw helpu i ddiogelu hawliau plant; mae'n adeiladu ar ymrwymiad Llywodraeth Cymru i hawliau plant o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. O dan y gyfraith, ni fydd rhieni ac oedolion eraill sy'n gweithredu fel rhiant bellach yn gallu cosbi plant yng Nghymru yn gorfforol. Y Gweinidog sy'n gyfrifol am oruchwylio hynt y ddeddfwriaeth yw Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content