Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Diogelu Cyrsiau Diogelu CGGC - Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Diogelu 2020

CGGC - Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Diogelu 2020


Summary (optional)
start content

 

Manylion y cwrs:

Cwrs sylfaenol gyflwyniadol yw hwn i godi ymwybyddiaeth o beth mae pawb angen ei wybod am ddiogelu. Mae wedi’i dargedu’n benodol at grwpiau gwirfoddol a chymunedol ac mae’n addas ar gyfer y rhai hynny sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth am ddiogelu yn yr ysrtyr ehangaf.

Dyddiad       AmserLleoliad
Dydd Sadwrn 25 Ionawr, 2020 9.30am - 12.30pm Swyddfeydd CGGC, Bae Colwyn
Dydd Mercher 26 Chwefror, 2020 9.30am - 12.30pm Canolfan Adnoddau Tywyn a Bae Cinmel
Dydd Llun 23 Mawrth, 2020 1.30pm - 4.30pm Llyfrgell Llanrwst

 

I gadw’ch lle, cysylltwch a CGGC ar 01492 534091 / mail@cvsc.org.uk gan gofio rhoi gwybod i ni am unrhyw ofynion penodol sydd gennych.

Ariennir y cwrs gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy , trwy Grant Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru,  ac mae’n rhad ac am ddim. Fodd bynnag, codir ffi canslo o £20 os byddwch chi’n canslo’ch lle llai na 3 diwrnod cyn y digwyddiad.  Mae peidio â mynychu yn cyfrif fel canslo. Darperir lluniaeth (te a choffi)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy