Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Diogelu Cyrsiau Diogelu Ymwybyddiaeth Ddiogelu Sylfaenol Cymru Gyfan - Sesiynau Gloywi

Ymwybyddiaeth Ddiogelu Sylfaenol Cymru Gyfan - Sesiynau Gloywi


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
23 Ionawr 2020

9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru, 9:30am - 12:30pm

Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ  Y Bont

Gwasanaethau Targed: Ar gyfer personél sy'n gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda phlant neu oedolion sy'n ddiamddiffyn, ac sydd angen hyfforddiant Gloywi ar ôl 3 blynedd.

Grŵp Targed: Busnes a Thrawsnewid, Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cymorth i Deuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy'n Derbyn Gofal, Gwasanaethau a Gomisiynir, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

06 Chwerfor 2020 

1:15pm cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
1.30pm - 4.30pm

Ystaffell 025, Coed Pella,   Ffordd Conway, Bae Colwyn. LL29 7AZ  Y Bont

Gwasanaethau Targed: Sector cyfan 

Grŵp Targed: Ar gyfer personél sy'n gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda phlant neu oedolion sy'n ddiamddiffyn, ac sydd angen hyfforddiant Gloywi ar ôl 3 blynedd.

*Sylwer: Cyn mynd i sesiwn loywi hanner diwrnod, rhaid i chi fod wedi bod ar hyfforddiant Diogelu sylfaenol Cymru Gyfan 1 diwrnod.

Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Bydd yr hyfforddiant gloywi'n gyfle i ategu, ystyried a diweddaru'r hyn a ddysgoch o'r blaen a bydd yn seiliedig ar ddeunydd Diogelu Cymru Gyfan.

 

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i ddod iddo, cysylltwch â Thîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy