Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Diogelu Cyrsiau Diogelu Ymwybyddiaeth Ddiogelu Sylfaenol Cymru Gyfan - Sesiynau Gloywi

Ymwybyddiaeth Ddiogelu Sylfaenol Cymru Gyfan - Sesiynau Gloywi


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
29 Ebrill 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm
Ystafell Hyfforddiant 2, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Tîm WDL Gwasanaethau Targed – Holl Sectorau

Grŵp Targed - Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.
Rhaid mynychu'r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd
13 Mai 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm
Ystafell Hyfforddiant 3, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Tîm WDL Gwasanaethau Targed – Holl Sectorau

Grŵp Targed - Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.
Rhaid mynychu'r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd
11 Mehefin 2020   Ystafell Hyfforddi 3, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Tîm WDL Gwasanaethau Targed – Holl Sectorau

Grŵp Targed - Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.
Rhaid mynychu'r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd
28 Gorffennaf 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm
Ystafell Hyfforddi 3, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Tîm WDL Gwasanaethau Targed – Holl Sectorau

Grŵp Targed - Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.
Rhaid mynychu'r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd
25 Awst 2020   Ystafell Hyfforddi 4, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Tîm WDL Gwasanaethau Targed – Holl Sectorau

Grŵp Targed - Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.
Rhaid mynychu'r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd
10 Medi 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm
Ystafell Hyfforddi 4, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Tîm WDL Gwasanaethau Targed – Holl Sectorau

Grŵp Targed - Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.
Rhaid mynychu'r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd
8 Hydref 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm
Ystafell Hyfforddi 4, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Tîm WDL Gwasanaethau Targed – Holl Sectorau

Grŵp Targed - Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.
Rhaid mynychu'r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd
5 Tachwedd 2020   Ystafell Hyfforddi 4, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Tîm WDL Gwasanaethau Targed – Holl Sectorau

Grŵp Targed - Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.
Rhaid mynychu'r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd
8 Rhagfyr 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm
Ystafell Hyfforddi 4, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Tîm WDL Gwasanaethau Targed – Holl Sectorau

Grŵp Targed - Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.
Rhaid mynychu'r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd
13 Ionawr 2021 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm
Ystafell Hyfforddi 3, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Tîm WDL Gwasanaethau Targed – Holl Sectorau

Grŵp Targed - Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.
Rhaid mynychu'r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd
18 Chwefror 2021 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm
Ystafell Hyfforddi 3, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Tîm WDL Gwasanaethau Targed – Holl Sectorau

Grŵp Targed - Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.
Rhaid mynychu'r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd
2 Mawrth 2021 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm
Ystafell Hyfforddi 4, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Tîm WDL Gwasanaethau Targed – Holl Sectorau

Grŵp Targed - Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.
Rhaid mynychu'r cwrs hwn bob 2-3 mlynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi cyfle i gyfranogwyr atgyfnerthu, adlewyrchu a diweddaru eu dysgeidiaeth flaenorol mewn perthynas â:

  • Rôl eu hunain mewn perthynas ag amddiffyn oedolion a phlant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod.
  • Sut mae unigolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod.
  • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod.
  • Y newidiadau i ddiogelu o ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Gweithdrefnau Diogelu Cymru.
  • Tueddiadau ac arferion gorau o ran diogelu yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

 

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i ddod iddo, cysylltwch â Thîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy