Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gofyn a Gweithredu L2 (VAWDASV)


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan fod wedi cwblhau VAWDASV Gorfodol L1 (Modiwl ar-lein)

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
19 Hydref 2021 10am - 12.30pm Zoom WDO Gwasanaethau Targed – Busnes a Thrawsnewid, Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy’n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a Gweithwyr Cymdeithasol Ysbytai, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grŵp Targed – Mae hwn yn Gwrs Gorfodol ar gyfer holl weithwyr Gwasanaeth Cymdeithasol ac Addysg Conwy sy’n cael cyswllt uniongyrchol gydag unigolion naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.
19 Hydref 2021 2pm - 4.30pm Zoom WDO Gwasanaethau Targed – Busnes a Thrawsnewid, Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy’n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a Gweithwyr Cymdeithasol Ysbytai, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grŵp Targed – Mae hwn yn Gwrs Gorfodol ar gyfer holl weithwyr Gwasanaeth Cymdeithasol ac Addysg Conwy sy’n cael cyswllt uniongyrchol gydag unigolion naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.
24 Tachwedd 2021 10am - 12.30pm Zoom WDO Gwasanaethau Targed – Busnes a Thrawsnewid, Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy’n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a Gweithwyr Cymdeithasol Ysbytai, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grŵp Targed – Mae hwn yn Gwrs Gorfodol ar gyfer holl weithwyr Gwasanaeth Cymdeithasol ac Addysg Conwy sy’n cael cyswllt uniongyrchol gydag unigolion naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.
14 Rhagfyr 2021 10am - 12.30pm Zoom WDO Gwasanaethau Targed – Busnes a Thrawsnewid, Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy’n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a Gweithwyr Cymdeithasol Ysbytai, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grŵp Targed – Mae hwn yn Gwrs Gorfodol ar gyfer holl weithwyr Gwasanaeth Cymdeithasol ac Addysg Conwy sy’n cael cyswllt uniongyrchol gydag unigolion naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.
20 Ionawr 2022 10am - 12.30pm Zoom WDO Gwasanaethau Targed – Busnes a Thrawsnewid, Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy’n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a Gweithwyr Cymdeithasol Ysbytai, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grŵp Targed – Mae hwn yn Gwrs Gorfodol ar gyfer holl weithwyr Gwasanaeth Cymdeithasol ac Addysg Conwy sy’n cael cyswllt uniongyrchol gydag unigolion naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.
8 Chwefror 2022 10am - 12.30pm Zoom WDO Gwasanaethau Targed – Busnes a Thrawsnewid, Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy’n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a Gweithwyr Cymdeithasol Ysbytai, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grŵp Targed – Mae hwn yn Gwrs Gorfodol ar gyfer holl weithwyr Gwasanaeth Cymdeithasol ac Addysg Conwy sy’n cael cyswllt uniongyrchol gydag unigolion naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.
17 Mawrth 2022 2pm - 4.30pm Zoom WDO Gwasanaethau Targed – Busnes a Thrawsnewid, Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy’n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a Gweithwyr Cymdeithasol Ysbytai, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grŵp Targed – Mae hwn yn Gwrs Gorfodol ar gyfer holl weithwyr Gwasanaeth Cymdeithasol ac Addysg Conwy sy’n cael cyswllt uniongyrchol gydag unigolion naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.

Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Sut ydych chi’n adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
  • Deall pwrpas ac arddangos gallu i wneud ymholiad wedi’i dargedu.
  • Arddangos gwybodaeth ynghylch diogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
  • Deall pwrpas canfod risgiau mewn perthynas â rhai ffurfiau o droseddu yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
  • Gallu gweithredu llwybr gofal ymholiad wedi’i dargedu.


I gael gwybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content