Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynnal Asesiadau Galluedd Meddyliol


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod y sesiwn yw dysgu mynychwyr sut i ddefnyddio fframwaith cyfreithiol y Ddeddf Galluedd Meddyliol er mwyn arfer asesu galluedd unigolyn. Mae’r sesiynau ar gyfer unrhyw weithiwr proffesiynol sy’n gweithio gydag oedolion yn y maes gofal cymdeithasol a iechyd.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
1 Gorffennaf 2021 9:30am - 12:30am Teams Jess Antrobus Gwasanaethau Targed –  Tîm Anableddau, Tîm Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Tîm Pobl Ddiamddiffyn

Grŵp Targed – Mae'r sesiynau ar gyfer unrhyw weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag oedolion mewn gofal cymdeithasol a gofal iechyd
6 Gorffennaf 2021 9:30am - 12:30am Teams Jess Antrobus Gwasanaethau Targed –  Tîm Anableddau, Tîm Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Tîm Pobl Ddiamddiffyn

Grŵp Targed – Mae'r sesiynau ar gyfer unrhyw weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag oedolion mewn gofal cymdeithasol a gofal iechyd
12 Gorffennaf 2021 1pm - 4pm Teams Jess Antrobus Gwasanaethau Targed –  Tîm Anableddau, Tîm Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Tîm Pobl Ddiamddiffyn

Grŵp Targed – Mae'r sesiynau ar gyfer unrhyw weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag oedolion mewn gofal cymdeithasol a gofal iechyd


Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Trosolwg bras o’r fframwaith cyfreithiol a’r gyfraith achos berthnasol.
  • Sgiliau ymarferol paratoi a chynnal Asesiadau Galluedd Meddyliol.
  • Deall a defnyddio’r asesiad gweithredol a diagnosteg.
  • Sgiliau triongli gwybodaeth er mwyn dadansoddi a dod i ganlyniadau ynglŷn â galluedd.
  • Defnyddio’r cysylltiad achosol.
  • Hwyluso trafodaeth ar gymhlethdodau Galluedd Meddyliol.
  • Cyfeirio at adnoddau defnyddiol.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs ond heb dderbyn hysbysiad i fynychu, cysylltwch â Thîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content