Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Diogelu Cyrsiau Diogelu Ymwybyddiaeth Deddf Galluedd Meddyliol i staff gofal uniongyrchol (trwy ZOOM)

Ymwybyddiaeth Deddf Galluedd Meddyliol i staff gofal uniongyrchol (trwy ZOOM)


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Mae’r cyrsiau Ymwybyddiaeth Deddf Galluedd Meddyliol yn darparu cefndir i’r Ddeddf Galluedd Meddyliol a’i pherthynas gyda Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid.

Daeth y Ddeddf Galluedd Meddyliol i rym yn 2005 ac yna dilynwyd gyda’r Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DOLS yn 2009).

Rydym yn archwilio sut mae’r Ddeddf Galluedd Meddyliol a’r Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid yn gweithio gyda’i gilydd o fewn y sector gofal iechyd.  Mae hyfforddi staff gyda’r dulliau gweithredu hanfodol yn sicrhau eu bod yn gweithio mewn ffordd sy’n cydymffurfio tra’n derbyn caniatâd a gweithio o fewn budd gorau’r sawl yn eu gofal.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
13 Gorffennaf 2021 9:30am - 12:30am Zoom Tidal Training Gwasanaethau Targed – Pob gwasanaeth Grŵp Targed - Staff newydd i ofal a staff a fyddai'n dymuno diweddaru eu gwybodaeth 
13 Gorffennaf 2021 1:30pm - 4:30pm Zoom Tidal Training Gwasanaethau Targed – Pob gwasanaeth Grŵp Targed - Staff newydd i ofal a staff a fyddai'n dymuno diweddaru eu gwybodaeth
8 Medi 2021 9:30am - 12:30am Zoom Tidal Training Gwasanaethau Targed – Pob gwasanaeth Grŵp Targed - Staff newydd i ofal a staff a fyddai'n dymuno diweddaru eu gwybodaeth
8 Medi 2021 1:30pm - 4:30pm Zoom Tidal Training Gwasanaethau Targed – Pob gwasanaeth Grŵp Targed - Staff newydd i ofal a staff a fyddai'n dymuno diweddaru eu gwybodaeth


Nodau ac amcanion y cwrs:

Cynnwys y Cwrs

  • Deddfwriaeth
  • Dulliau ymarferol ar y defnydd o’r egwyddorion.
  • Sut i asesu capasiti
  • Gwneud penderfyniad budd pennaf
  • Cofnodi ar gyfer y Ddeddf Galluedd Meddyliol.

I gael rhagor o wybodaeth, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs ond heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â Thîm Gweinyddol Dysgu a Datblygu'r Gweithlu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn cadarnhad o'ch lle gan ei bod yn bosibl y bydd y cwrs yn llawn. 

end content