Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trefniadau Diogelu'r Cyhoedd Amlasiantaeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Deilliannau Dysgu:

  • Datblygu gwybodaeth ymarferol o MAPPA
  • Pam y cafodd y MAPPA eu creu a’u datblygu
  • Pwy sy’n rhan o’r MAPPA
  • Rheolaeth Pedwar Piler  – PSNLI
  • Datgelu a rhannu gwybodaeth
  • VISOR

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
5 Hydref 2021 10am – 12:30pm Teams Lowri Owen Gwasanaethau Targed –
Tîm Anabledd, Cymorth ac Ymyrraeth Teuluoedd, Plant sy'n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a  HSW, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder yr Ifanc
10 Tachwedd 2021 2pm - 5pm Teams Lowri Owen Gwasanaethau Targed – Tîm Anabledd, Cymorth ac Ymyrraeth Teuluoedd, Plant sy'n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a  HSW, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder yr Ifanc


Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content