Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sesiynau Briffio Gweithdrefnau Diogelu


Summary (optional)
start content

Manylion y Cwrs:

DYDDIADAMSERLLEOLIAD

5/03/20

8.30am – 9.30am

Gofod Arddangos, Coed Pella

5/03/20

9.45am-10.45am

Gofod Arddangos, Coed Pella

5/03/20

11.00am – 12.00pm

Gofod Arddangos, Coed Pella

19/03/20

8.30am – 9.30am

Gofod Arddangos, Coed Pella

19/03/20

9.45am - 10.45am

Gofod Arddangos, Coed Pella

19/03/20

11.00am - 12.00pm

Gofod Arddangos, Coed Pella

31/03/20

2.00pm - 3.00pm

Gofod Arddangos, Coed Pella

31/03/20

3.15pm - 4.15pm

Gofod Arddangos, Coed Pella

31/03/20

4.30pm - 5.30pm

Gofod Arddangos, Coed Pella

Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd y sesiynau briffio un awr yn cynnwys:

  • cyflwyniad sylfaenol i Weithdrefnau Diogelu newydd Cymru
  • canllaw i lawrlwytho a llywio drwy’r ap
  • crynodeb byr o’r newidiadau ar gyfer Plant ac Oedolion mewn perygl

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i ddod iddo, cysylltwch â Thîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy