Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gweithdrefnau Diogelu Cymru: Oedolyn mewn perygl


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Bydd angen i’r cynrychiolwyr wylio’r adnoddau fideo Oedolyn mewn perygl sy’n cyflwyno GDC a’r ap cyn mynychu (cyfanswm amser gwylio o tua 2.5 awr):

Gweithdrefnau diogelu - deunyddiau hyfforddi (Oedolion) Hyb Gwybodaeth a Dysgu (gofalcymdeithasol.cymru)

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
18 Mai 2022 9:30am - 4:30pm Zoom Welv Consulting Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbytai, Tîm Pobl Ddiamddiffyn

Grŵp Targed – Pob un o ymarferwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n gweithio gydag Oedolion mewn perygl, nad ydynt eisoes wedi mynychu'r gweithdy diwrnod llawn.
6 Rhagfyr 2022 9:30am - 4:30pm Zoom Welv Consulting Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbytai, Tîm Pobl Ddiamddiffyn

Grŵp Targed – Pob un o ymarferwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n gweithio gydag Oedolion mewn perygl, nad ydynt eisoes wedi mynychu'r gweithdy diwrnod llawn.


Nodau ac amcanion y cwrs:

Nod yr hyfforddiant yw: 

  • Codi ymwybyddiaeth a datblygu dealltwriaeth o’r Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan newydd fel y maent yn gymwys i bob oedolyn mewn perygl.
  • Atgyfnerthu’r newidiadau i ddiwylliant ac arferion yn sgil y gweithdrefnau newydd.
  • Magu hyder o ran mabwysiadu dull newydd o ddiogelu, gan gynnwys canolbwyntio ar ymholiadau a126.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content