Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Diogelu Cyrsiau Diogelu Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan cwrs 1 dydd

Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan cwrs 1 dydd


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rhai sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda plant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelwch i Gymru Gyfan.

Mae angen dod ar y cwrs hwn o fewn 3 mis o gychwyn yn y swydd.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
8 Gorffennaf 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm  
Ystafell Hyfforddi 3, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ  Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
20 Awst 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm  
Ystafell Hyfforddi 3, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ  Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
22 Medi 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm  
Ystafell Hyfforddi 4, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ  Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
22 Hydref 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm  
Ystafell Hyfforddi 4, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ  Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
17 Tachwedd 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm  
Ystafell Hyfforddi 2, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ  Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
15 Rhagfyr 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm  
Ystafell Hyfforddi 3, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ  Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
21 Ionawr 2021 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm  
Ystafell Hyfforddi 4, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ  Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
24 Chwefror 2021 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm  
Ystafell Hyfforddi 4, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ  Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.
23 Mawrth 2021 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm  
Ystafell Hyfforddi 4, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ  Datblygu'r Gweithlu a Dysgu Gwasanaethau Targed – Pob Gwasanaeth

Grŵp Targed – Y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl sydd heb fod ar Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan o'r blaen.

Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi cyfle i’r rhai sydd arno:

  • weld eu rôl eu hunain o safbwynt diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod.
  • deall sut mae unigolion yn cael eu gwarchod rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • gwybod sut mae adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod.
  • gwybod am y newidiadau diweddar i ddiogelu o ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 a Gweithdrefnau Diogelu Cymru.
  • Cwblhau Gweithlyfr 6 Fframwaith Sefydlu Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Diogelu Unigolion

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy