Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Diogelu Cyrsiau Diogelu Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan cwrs 1 dydd

Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan cwrs 1 dydd


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs

Sesiwn wedi’i chanslo

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed

25 Chwefror 2020

9:15am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru

9:30am - 4:30pm    

Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Tîm Datblygu a Dysgu’r Gweithlu

Gwasanaethau Targed: Sector Gyfan

Grŵp Targed: Busnes a Thrawsnewid, Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cymorth i Deuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy'n Derbyn Gofal, Gwasanaethau a Gomisiynir, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

 

Ar gyfer personél sy'n gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda phlant neu oedolion sy'n ddiamddiffyn, ac nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant Diogelu blaenorol. Mae'n ofynnol i chi gwblhau o fewn 3 mis o ddechrau yn y swydd.

  • Ar gyfer personél sy'n gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda phlant neu oedolion sy'n ddiamddiffyn, ac maent wedi gwneud hyfforddiant Diogelu blaenorol, ond bellach mae angen iddynt wneud Hyfforddiant Diogelu sylfaenol Cymru Gyfan. (Cynigwyd sesiynau ar gyfer POVA tan ddiwedd mis Rhagfyr 2014 ac ar gyfer Amddiffyn Plant tan fis Gorffennaf 2014 - os ydych wedi bod i un o'r rhain bydd gofyn i chi nawr fynd i sesiwn Ddiogelu sylfaenol Cymru Gyfan fel y rhestrir uchod.

  • Mae’r cwrs yn agored i staff o asiantaethau allanol. Mae'r un amodau'n berthnasol ag uchod. 


Amcanion y cwrs

Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddiogelu ac amddiffyn plant a'r rhan y mae staff yn ei chwarae wrth helpu eu sefydliadau i amddiffyn a chefnogi plant ac oedolion diamddiffyn.Bydd deunyddiau ysgrifenedig ar gael yn Gymraeg neu yn Saesneg.  

  • Dewch â phecyn bwyd. 

  • Darperir diodydd poeth. 

  • Mae parcio yn gyfyngedig; rhannwch gludiant os yw’n bosibl.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy