Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ymwybyddiaeth o Ymddygiad Rhywiol Niweidiol


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Gall ymddygiad rhywiol niweidiol beri pryder ymysg rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Nod y cwrs undydd yma yw rhesymoli’r maes yma o waith, codi ymwybyddiaeth ac awdurdodi gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i ddefnyddio sgiliau trosglwyddadwy tra’n rheoli plant a phobl ifanc sy’n arddangos arwyddion o ymddygiad rhywiol niweidiol.

Bydd yr hyfforddiant yn rhoi cefndir damcaniaethol i weithwyr proffesiynol am ddatblygiad problemau ymddygiad rhywiol, a chanllawiau am beth sy’n gweithio. Bydd hefyd yn ystyried yr effaith ar oedolion sy’n ceisio rheoli plentyn neu berson ifanc sy’n arddangos arwyddion o ymddygiad rhywiol niweidiol.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed

20th Hydref 2021

9.15am 
Mewngofnodi

9.30am
dechrau

4.30pm
gorffen

ZOOM Aim Project Gwasanaethau a Dargedwyd – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cymorth ac Ymyrraeth i Deuluoedd, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth.

Grŵp Targed – Mae’r cwrs hwn wedi’i dargedu at weithwyr achos sydd yn newydd i’r maes yma o waith, gweithwyr ieuenctid, staff gofal cymdeithasol a gofalwyr maeth sy’n gofalu am blant a phobl ifanc sydd wedi ymgysylltu ag ymddygiad rhywiol niweidiol.


Nodau ac amcanion y cwrs:

Canlyniadau Dysgu

  • Hyder cynyddol wrth ymateb i ymddygiad rhywiol newidiol a’i reoli.
  • Dealltwriaeth o gefndir damcaniaethol i ddatblygiad problemau ymddygiad rhywiol
  • Cipolwg ar gefnogaeth a gofal i staff

Mae’r cwrs hwn hefyd yn gyn-ofyniad i’r staff sy’n dymuno mynychu cyrsiau pellach deuddydd o hyd, AIM u12 a AIM 3. 

O achos y pwnc, mae angen lle diogel i ymgymryd â’r hyfforddiant, gyda chyn lleied o amhariadau ag sy’n bosibl. Mae hyn yn berthnasol i’r rhai sy’n gweithio o gartref, yn enwedig lle mae plant yn bresennol.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content