Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Diogelu Oedolion - Rôl y rheolwr gwasanaethau gofal a chymorth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
17 Hydref 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.40pm
Ystaffell 3, Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn. LL29 7AZ Ruth Ingram,
SGA Consultancy
Gwasanaethau Targed: Anelir y cwrs at Reolwyr Darpariaeth/Unigolion Cyfrifol

Grŵp Targed: Gwasanaethau a Gomisiynir
28 Ionawr 2020 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.40pm
Ystaffell 4, Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn. LL29 7AZ Ruth Ingram,
SGA Consultancy
Gwasanaethau Targed: Anelir y cwrs at Reolwyr Darpariaeth/Unigolion Cyfrifol

Grŵp Targed: Gwasanaethau a Gomisiynir

 

Nodau ac amcanion y cwrs

Bydd y cwrs yn ystyried dyletswyddau a chyfrifoldebau amrywiol y gwasanaethau darparu wrth atal ac ymateb i'r perygl o gamdriniaeth ymysg oedolion sydd ag anghenion gofal a chymorth.

Cynnwys y cwrs

  • Gwella hyder i gyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau proffesiynol i ddiogelu oedolion sydd mewn perygl
  • Achosion ac atal camdriniaeth mewn lleoliadau darparwyr
  • Creu “diwylliant diogelwch”
  • Trothwyon – pryd i ddefnyddio prosesau amddiffyn oedolion aml-asiantaeth
  • Rôl y rheolwr yng ngweithdrefnau diogelu oedolion aml-asiantaeth – ymholiadau ac ymchwiliadau; rheoli ymchwiliadau/digwyddiadau difrifol; ymchwiliadau disgyblu; cwynion staff a chwsmeriaid; cynlluniau diogelu ac amddiffyn
  • Cadw’r oedolyn sydd mewn perygl wrth galon y broses

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content