Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hyfforddiant Gwrth-radicaleiddio PREVENT


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
27 Chwefror 2020 10.15yb cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
10:30yb - 12:00yp
Ystafell Hyfforddi 3, Coed Pella,Ffordd Conwy, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Heddlu Gogledd Cymru Gwasanaethau Targed: Y Sector Cyfan

Grŵp Targed: Busnes a Thrawsnewid, Lles Cymunedol, Tîm Anabledd, Cefnogaeth ac Ymyrraeth i Deuluoedd, Plant sy'n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi'u Comisiynu, Gwaith Cymdeithasol Pobl Hŷn ac Ysbytai (Iechyd Meddwl), Safonau Ansawdd, Pobl Ddiamddiffyn, Gofalwyr Maeth


Nodau ac amcanion y cwrs:

Ar ôl cwblhau’r sesiwn hyfforddi hon, byddwch yn:

  • Deall Rhaglen Atal Eithafiaeth y llywodraeth a’r ddyletswydd mae’n ei rhoi ar unigolion yn gweithio mewn sefydliadau wedi'u dethol
  • Gwerthfawrogi bod Prevent yn canolbwyntio ar unigolion diamddiffyn, a’u diogelu rhag syniadau eithafol treisgar, beth bynnag yw'r achos neu gydymdeimlad
  • Deall rhai o’r camsyniadau a chamddealltwriaethau cyffredin ynglŷn â Prevent, yn enwedig yr honiadau ysbïo y mae Prevent wedi cael eu cyhuddo â nhw ers y dechrau.
  • Ymwybodol o’r tueddiadau / ymddygiad / dangosyddion cyffredin sydd i’w gweld mewn unigolion mewn risg o gael eu perswadio i fod yn eithafol a threisgar.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs ond heb dderbyn hysbysiad i fynd arno, cysylltwch â Thîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs heb fod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi, gan ei bod yn bosib' y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy