Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hyfforddiant gwrth-radicaleiddio PREVENT


Summary (optional)
start content


Nodau ac amcanion y cwrs:

Drwy fynychu’r sesiwn hyfforddi hon byddwch yn gallu:  

  • Cael dealltwriaeth o Agenda Atal Eithafiaeth y llywodraeth a’r ddyletswydd y mae’n ei gosod ar unigolion sy’n gweithio mewn sefydliadau dethol.
  • Gwerthfawrogi bod Prevent yn seiliedig ar unigolion diamddiffyn a’u diogelu rhag ideoleg eithafol dreisgar, beth bynnag fo'r achos neu'r canlyniad.
  • Cael eglurhad o rai camdybiaethau a chamddealltwriaeth cyffredin ynglŷn â Prevent. Yn arbennig y cyhuddiadau ysbïo sydd wedi stigmateiddio ymgyrch Prevent ers iddi ddechrau.
  • Cael ymwybyddiaeth o nodweddion / ymddygiad / dangosyddion cyffredin sy’n amlwg yn yr unigolion hynny sydd mewn perygl o gael eu perswadio i ymgymryd â thrais eithafol.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed

4th October 2022

1pm – 2.30pm

Teams North Wales Police – DS Richard Rees Gwasanaethau a Dargedir – Pob aelod o staff sy'n gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol

13th December 2022          

10am-11.30am

Teams North Wales Police – DS Richard Rees Gwasanaethau a Dargedir  – Pob aelod o staff sy'n gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol

2nd February 2023             

1pm – 2.30pm

Teams North Wales Police – DS Richard Rees Gwasanaethau a Dargedir  – Pob aelod o staff sy'n gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol

 

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content