Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Adran 5 Swyddi o Ymddiriedaeth (Gweithdrefnau Diogelu Cymru)


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
Dydd Mawrth 3 Hydref 2023 9.30am-12.30pm Ystafell Hyfforddi 4, Llawr Gwaelod  Swyddfeydd y Cyngor Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Alys Jones - Arweinydd Diogelu Oedolion Conwy Gwasanaethau Targed – Tîm Anableddau, Gwaith Cymdeithasol Pobl Hŷn ac Ysbytai, Tîm Pobl Ddiamddiffyn

Grŵp Targed – Rheolwyr Adain a Gwasanaethau
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024 1.30pm-4.30pm Ystafell Hyfforddi 3, Llawr Gwaelod  Swyddfeydd y Cyngor Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Alys Jones - Arweinydd Diogelu Oedolion Conwy Gwasanaethau Targed – Tîm Anableddau, Gwaith Cymdeithasol Pobl Hŷn ac Ysbytai, Tîm Pobl Ddiamddiffyn

Grŵp Targed – Rheolwyr Adain a Gwasanaethau

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Sicrhau dealltwriaeth gadarn o broses Rhan 5
  • Sicrhau cyfrifoldeb unigol dros wneud penderfyniad
  • Deall eich rôl fel rheolwr tra’n delio gydag achosion Rhan 5 posibl ac wrth ddarparu cefnogaeth briodol
  • Deall y cyd-destun deddfwriaeth o ran proses Rhan 5
  • Meithrin dull cyson ar draws yr awdurdod i ymateb i achosion Rhan 5
  • Nodi hyder a chymhwysedd yn y maes ymarfer hwn, yn ogystal ag anghenion cymorth ychwanegol 

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content