Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ap Conwy

Ap Conwy


Summary (optional)
start content

Rydym yn ymwybodol o faterion wrth ddefnyddio rhai o'n gwasanaethau a ffurflenni ar-lein trwy ddyfeisiau iOS appConwy a safle conwy.gov.uk.
Mae ein partner cefnogi ar gyfer y platfform digidol yr effeithir arno yn gweithio i fynd i'r afael â'r materion fel mater o flaenoriaeth.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y mae hyn wedi'i achosi.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni weithio i ddatrys y problemau.

Gwasanaeth Trawsnewid TG a Digidol

 

 

end content